Hlavní obsah

liberare

Vyskytuje se v

accento: pevný/volný přízvukaccento fisso/libero

accesso: volný přístup k čemu, volný vstup kamaccesso libero a qc

arrampicata: volné lezeníarrampicata libera

battitore: (pracující) na volné noze, sport. zadní stoper, liberobattitore libero

caduta: volný pádfis. caduta libera

campo: volné pole působnosti ap.campo libero

cauzione: propustit na kauci koholiberare su cauzione q

elettrone: vázaný/volný/nepárový elektronelettrone di legame/libero/spaiato

elezione: svobodná volbalibera elezione

entrata: vstup volnýl'entrata libera

fantasia: popustit uzdu fantazii dát volnou rukudare libero corso alla fantasia

fiamma: otevřený oheňfiamma libera

ginnastica: prostnáginnastica a corpo libero

ingresso: volný/placený vstupingresso libero/a pagamento

interrogatorio: volný výslechdir. interrogatorio libero

libero: svobodný národpopolo libero

nuotare: plavat motýlka/znak/prsa/volným stylem/kraulemnuotare a farfalla/dorso/rana/stile libero/crawl

paracadutismo: seskoky volným pádemparacadutismo in caduta libera

pensatore: volnomyšlenkářlibero pensatore

piede: na svobodě být vyšetřována piede libero

posto: volné místoposto libero

professionista: živnostník, osoba samostatně výdělečně činná na volné nozelibero professionista

radicale: volné radikályradicali liberi

ruota: bez šlapání jet na kole, přen. nekontrolovaně, bezuzdně, divocea ruota libera

spiaggia: veřejná/soukromá plážspiaggia libera/privata

stile: volný stylstile libero

tempo: volno, volný častempo libero

tiro: trestný hodtiro libero

traduzione: věrný/volný/otrocký/strojový překladtraduzione fedele/libera/pedissequa/automatica

dio: Nedej Bože!, Chraň Bůh!Dio ce ne scampi e liberi!

ottenere: dostat zelenou k čemuottenere il via libera a (fare) qc

čas: volný častempo libero

lyžování: sjezdové/alpské lyžovánísci alpino, sjezd discesa libera

oprať: přitáhnout/povolit opratětirare/liberare le redini

překlad: volný/přesný překladtraduzione libera/letterale

přístup: mít volný přístup k čemuavere libero accesso a qc

seskok: seskoky volným pádemparacadutismo in caduta libera

sestava: sport. volná sestavav gymnastice corpo libero, v kulturistice ap. routine libera

styl: volný stylstile libero

tón: vyzváněcí tónsegnale di chiamata/libero, melodie suoneria

trh: černý/volný trhmercato nero/libero

verš: lit. volný veršverso libero

vjezd: Pozor vjezdLasciare libero il passaggio

volný: být na volné nozelavorare come freelance/libero professionista

vstup: vstup volný/zdarmaentrata libera, ingresso gratuito

vyzváněcí: vyzváněcí tón/signál v telefonusegnale di libero/chiamata

zájmový: zájmová činnostinteressi personali, ve volném čase attività di tempo libero

disponovat: Disponuje spoustou volného času.Ha tanto tempo libero a disposizione.

místo: Je to místo volné?È libero questo posto?

mít: Máš zítra volno?Sei libero domani?

pokoj: Máte volný pokoj?Avete una camera libera?

svobodně: cítit se svobodněsentirsi libero/-a

svobodný: svobodný občancittadino libero

uvolnit: Uvolněte cestu!Lasciate libero il passaggio!, Largo!

volně: volně dostupnýa libera disposizione

volno: Máš teď volno?Sei libero adesso?

vysvobodit: Vysvobodili rukojmí.Hanno liberato gli ostaggi.

kámen: To mi spadl kámen ze srdce.Mi sono liberato di un peso., Mi sono tolto un peso.

popustit: popustit uzdu fantaziiliberare la fantasia

průběh: (po)nechat čemu volný průběhdare libero corso a qc

pták: volný jako ptáklibero come un uccello

spadnout: To mi spadl kámen ze srdce.Mi sono liberato/-a di un peso.

zelená: dostat zelenouottenere il via libera, svolení essere approvato

liberare: zprostit/zbavit koho odpovědnosti za coliberare q dalla responsabilità per qc