Hlavní obsah

spadnout

Vyskytuje se v

chytit se: Chytil se stolu, aby nespadl.Si è aggrappato al tavolo per non cadere.

lavina: Zřítila se/Spadla lavina.È caduta/scesa una valanga.

skoro: Skoro jsem spadl.Per poco non sono caduto.

z, ze: Spadl jsem z kola.Sono caduto dalla bicicletta.

kámen: To mi spadl kámen ze srdce.Mi sono liberato di un peso.

klec: Spadla klec.Il gioco è finito.

klín: spadnout komu do klínacadere addosso a q

srdce: To mi spadl kámen ze srdce.Mi sono tolto un peso dal cuore.

bocconi: cadere bocconispadnout na břicho/hubu

cadere: cadere per/a terraspadnout na zem

cadere: cadere dalle scale/di biciclettaspadnout ze schodů/z kola

caduta: fare una caduta da qcspadnout z čeho

rovinosamente: cadere rovinosamentenešťastně spadnout a ublížit si

scivolone: fare uno scivolone(uklouznout a) spadnout, seknout sebou

terra: (cadere) a terra(spadnout) na zem

mosca: Non si sentiva volare una mosca.Slyšel bys spadnout špendlík.

per: È caduto per terra.Spadl na zem.

valanga: È scesa/caduta una valanga.Zřítila se/Spadla lavina.

cadere: přen. cadere dal cielopřen. spadnout z nebe nečekaně přijít ap.

corno: avere q sulle cornamít spadeno na koho

nuvola: přen. cascare dalle nuvolespadnout z nebe, být udivený

piovere: piovere (giù) dal cielospadnout z nebe

stalla: andare dalle stelle alle stallepřen. spadnout na hubu

volo: fare un volo da qcsletět, spadnout z čeho