Hlavní obsah

spadnout

Vyskytuje se v

chytit se: Chytil se stolu, aby nespadl.Si è aggrappato al tavolo per non cadere.

lavina: Zřítila se/Spadla lavina.È caduta/scesa una valanga.

skoro: Skoro jsem spadl.Per poco non sono caduto.

z, ze: Spadl jsem z kola.Sono caduto dalla bicicletta.

kámen: To mi spadl kámen ze srdce.Mi sono liberato di un peso., Mi sono tolto un peso.

klec: Spadla klec.Il gioco è finito.

klín: spadnout komu do klínacadere addosso a q

srdce: To mi spadl kámen ze srdce.Mi sono tolto un peso dal cuore.

bocconi: spadnout na břicho/hubucadere bocconi

cadere: spadnout na zemcadere per/a terra

caduta: spadnout z čehofare una caduta da qc

rovinosamente: nešťastně spadnout a ublížit sicadere rovinosamente

scivolone: (uklouznout a) spadnout, seknout seboufare uno scivolone

terra: (spadnout) na zem(cadere) a terra

mosca: Slyšel bys spadnout špendlík.Non si sentiva volare una mosca.

per: Spadl na zem.È caduto per terra.

valanga: Zřítila se/Spadla lavina.È scesa/caduta una valanga.

corno: mít spadeno na kohoavere q sulle corna

nuvola: spadnout z nebe, být udivenýpřen. cascare dalle nuvole

piovere: spadnout z nebepiovere (giù) dal cielo

stalla: přen. spadnout na hubuandare dalle stelle alle stalle

volo: sletět, spadnout z čehofare un volo da qc

spadnout: Nespadni.Stai attento a non cadere.