Hlavní obsah

spadat, spadávat

Nedokonavé sloveso

Vyskytuje se v

kompetence: být v čí kompetenci, spadat do čí kompetencerientrare nella competenza di qc

kompetence: To nespadá do naší kompetence.Questo non è di nostra competenza.

attribuzione: Non rientra nelle attribuzioni dello Stato.Nespadá to do pravomocí státu.