Hlavní obsah

vypadat

Nedokonavé sloveso

  1. (mít vzhled) jak avere un aspetto(jevit se) sembrare, mostrarsi come(působit dojmem) dare l'impressione di essere qcJak vypadá?Che aspetto ha?Vypadá dobře.Ha un buon aspetto.Vypadala šťastně.Sembrava felice.
  2. vypadá to (zdá se) sembra, pare essere (come)Jak to vypadá?(vývoj ap.) Come sembra?, (o vyhlídkách ap.) Che aria tira?Vypadá to na déšť.Il cielo minaccia pioggia.
  3. vypadá to hovor.(špatně ap.) sembravypadá to hovor.(jde, probíhá ap.) vavypadá to hovor.(o stavu) sta

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

čistě: vypadat čistěavere un aspetto pulito, sembrare pulito/-a

dospěle: vypadat dospělesembrare adulto

chutně: vypadat chutněsembrare gustoso/appetitoso

krásně: vypadat krásněsembrare bellissimo, avere un aspetto bellissimo

lákavě: vypadat/znít lákavěsembrare/suonare allettante

naštvaně: vypadat naštvaněsembrare arrabbiato/-a

ošklivě: vypadat ošklivěessere brutto, dare un'impressione brutta

pěkně: Vypadá to pěkně.Ha bell'aspetto.

překvapeně: vypadat překvapeněsembrare sorpreso/-a

rozčíleně: vypadat rozčíleněsembrare arrabbiato/-a

rozzlobeně: vypadat rozzlobeněsembrare arrabbiato/-a

seriózně: vypadat seriózněavere un aspetto affidabile, sembrare una persona seria

šedivě: přen. vypadat šedivěsembrare grigio

unaveně: vypadat unaveněsembrare stanco/-a

úplně: vypadat úplně jako cosembrare proprio come qc

útulně: vypadat útulněavere un aspetto accogliente

vandrák: vypadat jako vandráksembrare un vagabondo

vyčerpaně: vypadat vyčerpaněsembrare esaurito

zachovale: vypadat zachovalesembrare ben conservato/-a

zanedbaně: vypadat zanedbaněavere un aspetto trascurato

zdravě: vypadat zdravěavere un aspetto sano, sembrare sano

zdrchaně: vypadat zdrchaněavere un'aria mogia

bezvadně: Vypadá to bezvadně.Sembra perfetto., o jídle Sembra buonissimo.

bledě: Vypadáš hrozně bledě.Sei molto pallido.

děsně: Vypadáš děsně.Hai un aspetto orribile.

divně: Vypadá to hodně divně.Sembra molto strano.

fantasticky: To zní/vypadá fantasticky.Sembra fantastico.

hezky: Vypadá to hezky.Sembra bello.

hrozně: Vypadá to hrozně.Sembra terribile.

jak: Jak vypadá?Che aspetto ha?

lacině: Vypadá to lacině. nekvalitně ap.Non sembra gran che.

legračně: vypadat legračněavere un aspetto buffo/comico

mladě: Vypadá mladě.Sembra giovane., Ha un aspetto giovanile.

nádherně: Vypadáš nádherně!Hai un aspetto splendido!

nechutně: Vypadá to nechutně.Ha un aspetto disgustoso.

nespokojeně: vypadat nespokojeněavere un'aria scontenta, sembrare scontento/-a

odporně: Vypadá to odporně.Ha un aspetto ripugnante.

podobně: Vypadají podobně.Si assomigliano.

růžově: Nevypadá to růžově.Non appare roseo.

senzačně: Vypadala senzačně.Aveva una aspetto meraviglioso.

slibně: Vypadá to slibně.Sembra promettente.

složitě: Vypadá to složitě...Sembra complicato...

smutně: Vypadá smutně.Sembra triste.

spokojeně: vypadat spokojeněsembrare soddisfatto

strašlivě: vypadat strašlivěavere un aspetto terribile

strašně: Vypadáš strašně.Hai un aspetto terribile.

sympaticky: Vypadala sympaticky.Sembrava simpatica.

škaredě: Vypadá to škaredě. není to pěknéSembra brutto., Ha un aspetto brutto.

štíhle: vypadat štíhlesembrare snello/-a, avere un aspetto snello

uboze: vypadat ubozeavere un aspetto misero

ustaraně: vypadat ustaraněavere un'aria preoccupata

vedle: Vypadá vedle ní maličká.In confronto a lei sembra piccolina.

věk: vypadat na svůj věkdimostrare la propria età

vesele: vypadat veselesembrare allegro

vyděšeně: vypadat vyděšeněsembrare spaventato/-a

vystrašeně: Vypadal vystrašeně.Sembrava spaventato.

zamyšleně: Vypadala zamyšleně.Sembrava assorta nei sui pensieri., Sembrava sovrappensiero.

slepice: vypadat jako zmoklá slepicesembrare mogio mogio

affidamento: vypadat důvěryhodně, budit důvěrudare affidamento

altro: být jako vyměněný, vypadat docela jinakparere un altro

aria: vypadat unaveněavere un'aria stanca

aspetto: vypadat, vyhlížet jakavere un aspetto come

avere: vypadat jako kdo/coavere l'aspetto di q/qc

migliore: vypadat lépeavere un aspetto migliore

miniatura: být/vypadat jako obrázek, být fajnový pozitivně - o věcipřen. essere/sembrare una miniatura

promettere: být slibný, vypadat slibně/nadějněpromettere bene

sano: vypadat zdravěavere un aspetto sano

seducente: vypadat svůdněavere un aspetto seducente

sfigurare: vypadat trapně vedle koho/čehosfigurare al confronto con q/qc

triste: vypadat nešťastněavere un'aria triste

vagabondo: vypadat jako vandráksembrare un vagabondo

vulnerabile: vypadat/působit zranitelněaver un aspetto vulnerabile

annoiato: Vypadáš znuděně.Sembri annoiato.

apparire: Zdá se to složité., Vypadá to složitě.Appare complicato.

cera: Vypadá špatně/nezdravě., Nevypadá dobře.Ha una cattiva cera.

conciarsi: Ty ses ale zřídil!, Ty ale vypadáš!Come ti sei conciato!

dimostrare: Vypadá starší než je.Dimostra più anni di quelli che ha.

minacciare: Vypadalo to na bouřku.Minacciava tempesta.

mostrarsi: Vypadal smutně.Si è mostrato triste.

parere: Vypadá to, že bude pršet.Pare che voglia piovere.

però: No teda, vypadá to dobře!Però, niente male!

prospettarsi: Vypadá to na slunečný víkend.Si prospetta un weekend di sole.

schianto: Dnes vypadáš super!Oggi sei uno schianto!

sembrare: Vypadal překvapeně.Sembrava sorpreso.

terribile: Vypadá to strašně.Sembra terribile.

verosimile: Vypadá to pravděpodobně/věrohodně.Sembra verosimile.

morto: vypadat jako chodící mrtvola být apatický,bledý ap.sembrare un morto che cammina

rudere: vypadat jako/být úplná troska sešlýsembrare/essere un rudere

scheletro: vypadat jako kostlivec, být kost a kůžesembrare uno scheletro

tirare: Jak to vypadá? jaké jsou vyhlídkyChe aria tira?

vypadat: vypadá tozdá se sembra, pare essere (come)