Hlavní obsah

vypadat

Nedokonavé sloveso

  1. (mít vzhled) jak avere un aspetto(jevit se) sembrare, mostrarsi come(působit dojmem) dare l'impressione di essere qcJak vypadá?Che aspetto ha?Vypadá dobře.Ha un buon aspetto.Vypadala šťastně.Sembrava felice.
  2. vypadá to (zdá se) sembra, pare essere (come)Jak to vypadá?(vývoj ap.) Come sembra?, (o vyhlídkách ap.) Che aria tira?Vypadá to na déšť.Il cielo minaccia pioggia.
  3. vypadá to hovor.(špatně ap.) sembravypadá to hovor.(jde, probíhá ap.) vavypadá to hovor.(o stavu) sta

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

čistě: vypadat čistěavere un aspetto pulito

dospěle: vypadat dospělesembrare adulto

chutně: vypadat chutněsembrare gustoso/appetitoso

krásně: vypadat krásněsembrare bellissimo, avere un aspetto bellissimo

lákavě: vypadat/znít lákavěsembrare/suonare allettante

naštvaně: vypadat naštvaněsembrare arrabbiato/-a

ošklivě: vypadat ošklivěessere brutto, dare un'impressione brutta

pěkně: Vypadá to pěkně.Ha bell'aspetto.

překvapeně: vypadat překvapeněsembrare sorpreso/-a

rozčíleně: vypadat rozčíleněsembrare arrabbiato/-a

rozzlobeně: vypadat rozzlobeněsembrare arrabbiato/-a

seriózně: vypadat seriózněavere un aspetto affidabile, sembrare una persona seria

šedivě: přen. vypadat šedivěsembrare grigio

unaveně: vypadat unaveněsembrare stanco/-a

úplně: vypadat úplně jako cosembrare proprio come qc

útulně: vypadat útulněavere un aspetto accogliente

vandrák: vypadat jako vandráksembrare un vagabondo

vyčerpaně: vypadat vyčerpaněsembrare esaurito

vyděšeně: vypadat vyděšeněsembrare spaventato/-a

zachovale: vypadat zachovalesembrare ben conservato/-a

zanedbaně: vypadat zanedbaněavere un aspetto trascurato

zdravě: vypadat zdravěavere un aspetto sano, sembrare sano

zdrchaně: vypadat zdrchaněavere un'aria mogia

bezvadně: Vypadá to bezvadně.Sembra perfetto., o jídle Sembra buonissimo.

bledě: Vypadáš hrozně bledě.Sei molto pallido.

děsně: Vypadáš děsně.Hai un aspetto orribile.

divně: Vypadá to hodně divně.Sembra molto strano.

fantasticky: To zní/vypadá fantasticky.Sembra fantastico.

hezky: Vypadá to hezky.Sembra bello.

hnusně: Vypadá to hnusně.Ha un aspetto schifoso.

hrozně: Vypadá to hrozně.Sembra terribile.

hrozně: Vypadáš hrozně.Hai un pessimo aspetto., Hai una pessima cera.

jak: Jak vypadá?Che aspetto ha?

jak: Jak to vypadá?vývoj ap. Come sembra?, o vyhlídkách ap. Che aria tira?

lacině: Vypadá to lacině. nekvalitně ap.Ha un aspetto cheap., Non sembra gran che.

legračně: vypadat legračněavere un aspetto buffo/comico

mladě: Vypadá mladě.Sembra giovane., Ha un aspetto giovanile.

nádherně: Vypadáš nádherně!Hai un aspetto splendido!

nechutně: Vypadá to nechutně.Ha un aspetto disgustoso.

nespokojeně: vypadat nespokojeněavere un'aria scontenta, sembrare scontento/-a

odporně: Vypadá to odporně.Ha un aspetto ripugnante.

podobně: Vypadají podobně.Si assomigliano.

růžově: Nevypadá to růžově.Non appare roseo.

senzačně: Vypadala senzačně.Aveva una aspetto meraviglioso.

slibně: Vypadá to slibně.Sembra promettente.

složitě: Vypadá to složitě...Sembra complicato...

smutně: Vypadá smutně.Sembra triste.

spokojeně: vypadat spokojeněsembrare soddisfatto

strašlivě: vypadat strašlivěavere un aspetto terribile

strašně: Vypadáš strašně.Hai un aspetto terribile.

sympaticky: Vypadala sympaticky.Sembrava simpatica.

škaredě: Vypadá to škaredě. není to pěknéSembra brutto., Ha un aspetto brutto.

štíhle: vypadat štíhlesembrare snello/-a, avere un aspetto snello

uboze: vypadat ubozeavere un aspetto misero

ustaraně: vypadat ustaraněavere un'aria preoccupata

vedle: Vypadá vedle ní maličká.In confronto a lei sembra piccolina.

věk: vypadat na svůj věkdimostrare la propria età

vesele: vypadat veselesembrare allegro

vystrašeně: Vypadal vystrašeně.Sembrava spaventato.

zamyšleně: Vypadala zamyšleně.Sembrava assorta nei sui pensieri., Sembrava sovrappensiero.

slepice: vypadat jako zmoklá slepicesembrare mogio mogio

affidamento: dare affidamentovypadat důvěryhodně, budit důvěru

altro: parere un altrobýt jako vyměněný, vypadat docela jinak

aria: avere un'aria stancavypadat unaveně

aria: avere l'aria di q/qcvypadat jako kdo/co

aspetto: avere un aspetto comevypadat, vyhlížet jak

avere: avere l'aspetto di q/qcvypadat jako kdo/co

migliore: avere un aspetto migliorevypadat lépe

miniatura: přen. essere/sembrare una miniaturabýt/vypadat jako obrázek, být fajnový pozitivně - o věci

promettere: promettere benebýt slibný, vypadat slibně/nadějně

sano: avere un aspetto sanovypadat zdravě

seducente: avere un aspetto seducentevypadat svůdně

sfigurare: sfigurare al confronto con q/qcvypadat trapně vedle koho/čeho

triste: avere un'aria tristevypadat nešťastně

vagabondo: sembrare un vagabondovypadat jako vandrák

vulnerabile: aver un aspetto vulnerabilevypadat/působit zranitelně

annoiato: Sembri annoiato.Vypadáš znuděně.

apparire: Appare complicato.Zdá se to složité., Vypadá to složitě.

aspetto: Che aspetto ha?Jak vypadá?

cera: Ha una cattiva cera.Vypadá špatně/nezdravě., Nevypadá dobře.

conciarsi: Come ti sei conciato!Ty ses ale zřídil!, Ty ale vypadáš!

dimostrare: Dimostra più anni di quelli che ha.Vypadá starší než je.

minacciare: Minacciava tempesta.Vypadalo to na bouřku.

mostrarsi: Si è mostrato triste.Vypadal smutně.

parere: Pare che voglia piovere.Vypadá to, že bude pršet.

però: Però, niente male!No teda, vypadá to dobře!

promettere: Oggi promette di essere una bella giornata.Dneska to vypadá na pěkný den.

prospettarsi: Si prospetta un weekend di sole.Vypadá to na slunečný víkend.

schianto: Oggi sei uno schianto!Dnes vypadáš super!

sembrare: Sembrava sorpreso.Vypadal překvapeně.