Hlavní obsah

cadere

Intranzitivní slovesoaus. essere

  1. (s)padnout, upadnout, propadnoutcadere per/a terraspadnout na zemcadere dalle scale/di biciclettaspadnout ze schodů/z kolacadere agli esamipropadnout u zkoušekcadere dal sonnobýt hrozně ospalý, usínat vstojelasciarsi caderesesunout se, svalit se do křesla ap.
  2. padat srážky ap.
  3. padat, splývat vlasy ap., padnout o šatechI capelli le cadono sulle spalle.Vlasy jí sahají po ramena.Questa gonna ti cade bene.Ta sukně ti padne (jak ulitá).
  4. (po)klesnout, snížit seLa pressione è caduta.Tlak klesl.
  5. ustat, selhat, přestatÈ caduta la linea.Přerušilo se/Vypadlo spojení. telefonickéIl vento è caduto all'improvviso.Vítr náhle ustal.
  6. padnout v boji
  7. in qc (u)padnout do čeho do zapomnění ap.cadere in povertàupadnout do chudoby, zchudnout
  8. padnout, spočinout umístit se

Vyskytuje se v

artiglio: cadere negli/sotto gli artigli di qdostat se do spárů koho

bocconi: cadere bocconispadnout na břicho/hubu

brano: cadere a branirozpadnout se na kusy

cadente: stella cadentepadající hvězda

cadente: seno cadentepovislá prsa

caduta: caduta dei capellipadání/vypadávání vlasů

caduta: fis. caduta liberavolný pád

caduta: caduta d'acquavodopád

caduta: fare una caduta da qcspadnout z čeho

caduta: fis. caduta di tensioneúbytek/pokles napětí

caduta: inform. caduta del sistemazhroucení systému

caduto: monumento ai cadutipamátník padlým

depressione: cadere in depressioneupadnout do deprese

dimenticanza: andare/cadere in dimenticanzaupadnout v zapomnění

disgrazia: cadere in disgrazia di qupadnout do nemilosti u koho

disuso: cadere in disusopřestat se používat

equivoco: cadere in un equivoconechat se zmýlit, splést se

grinfia: cadere nelle grinfie di qdostat se do spárů koho

imboscata: cadere in un'imboscatapadnout do léčky, být přepaden ze zálohy

letargo: cadere in letargoupadnout do letargie

malato: cadere malatoonemocnět

masso: caduta (di) massipadající kamení výstražná dopravní značka

miseria: cadere in miseriaupadnout do bídy

monumento: monumento ai caduti/alla vittoriapomník padlým/vítězství

onore: onore ai caduti in guerračest padlým ve válce

paracadutismo: paracadutismo in caduta liberaseskoky volným pádem

patetico: přen. cadere nel pateticoupadnout do patosu

povertà: cadere in povertàupadnout do chudoby, zchudnout

precipitoso: caduta precipitosastřemhlavý pád

prescrizione: cadere in prescrizionepromlčet se trestný čin

ridicolo: cadere nel ridicolostát se terčem posměchu

rovinosamente: cadere rovinosamentenešťastně spadnout a ublížit si

silenzio: cadere nel silenzioupadnout v zapomnění

stella: stella cadentepadající hvězda meteor

terra: (cadere) a terra(spadnout) na zem

trabocchetto: cadere nel trabocchettopadnout do léčky, přen. skočit na špek

apatia: cadere nell'apatiaotupět, stát se otupělým/netečným/lhostejným

badare: Bada a non cadere!Dávej pozor, ať neupadneš!

disuso: È caduto in disuso.Už se nepoužívá., Přestal(a) se používat.

non: Per poco non è caduto.Div že neupadl.

per: È caduto per terra.Spadl na zem.

piombo: cadere sotto il piombo nemicodostat se do nepřátelské palby

quasi: Quasi mi faceva cadere.Málem mě porazil.

rugiada: Cade (la) rugiada.Padá rosa.

tagliola: přen. cadere nella tagliolachytit se do pasti

valanga: È scesa/caduta una valanga.Zřítila se/Spadla lavina.

cacio: přen. essere/venire/cadere come il cacio sui maccheronipřijít právě vhod

trappola: cadere nella trappola di qsednout na lep/vějičku, skočit na špek komu

unghia: cadere sotto/tra le unghie di qdostat se do spárů komu