Hlavní obsah

cadente

P příčestí přítomné

Vyskytuje se v

artiglio: cadere negli/sotto gli artigli di qdostat se do spárů koho

bocconi: cadere bocconispadnout na břicho/hubu

brano: cadere a branirozpadnout se na kusy

cadere: cadere per/a terraspadnout na zem

cadere: cadere dalle scale/di biciclettaspadnout ze schodů/z kola

cadere: cadere agli esamipropadnout u zkoušek

cadere: cadere dal sonnobýt hrozně ospalý, usínat vstoje

cadere: lasciarsi caderesesunout se, svalit se do křesla ap.

cadere: cadere in povertàupadnout do chudoby, zchudnout

caduta: caduta dei capellipadání/vypadávání vlasů

caduta: fis. caduta liberavolný pád

caduta: caduta d'acquavodopád

caduta: fare una caduta da qcspadnout z čeho

caduta: fis. caduta di tensioneúbytek/pokles napětí

caduta: inform. caduta del sistemazhroucení systému

caduto: monumento ai cadutipamátník padlým

depressione: cadere in depressioneupadnout do deprese

dimenticanza: andare/cadere in dimenticanzaupadnout v zapomnění

disgrazia: cadere in disgrazia di qupadnout do nemilosti u koho

disuso: cadere in disusopřestat se používat

equivoco: cadere in un equivoconechat se zmýlit, splést se

grinfia: cadere nelle grinfie di qdostat se do spárů koho

imboscata: cadere in un'imboscatapadnout do léčky, být přepaden ze zálohy

letargo: cadere in letargoupadnout do letargie

malato: cadere malatoonemocnět

masso: caduta (di) massipadající kamení výstražná dopravní značka

miseria: cadere in miseriaupadnout do bídy

monumento: monumento ai caduti/alla vittoriapomník padlým/vítězství

onore: onore ai caduti in guerračest padlým ve válce

paracadutismo: paracadutismo in caduta liberaseskoky volným pádem

patetico: přen. cadere nel pateticoupadnout do patosu

povertà: cadere in povertàupadnout do chudoby, zchudnout

precipitoso: caduta precipitosastřemhlavý pád

prescrizione: cadere in prescrizionepromlčet se trestný čin

ridicolo: cadere nel ridicolostát se terčem posměchu

rovinosamente: cadere rovinosamentenešťastně spadnout a ublížit si

silenzio: cadere nel silenzioupadnout v zapomnění

stella: stella cadentepadající hvězda meteor

terra: (cadere) a terra(spadnout) na zem

trabocchetto: cadere nel trabocchettopadnout do léčky, přen. skočit na špek

apatia: cadere nell'apatiaotupět, stát se otupělým/netečným/lhostejným

badare: Bada a non cadere!Dávej pozor, ať neupadneš!

cadere: I capelli le cadono sulle spalle.Vlasy jí sahají po ramena.

cadere: Questa gonna ti cade bene.Ta sukně ti padne (jak ulitá).

cadere: La pressione è caduta.Tlak klesl.

cadere: È caduta la linea.Přerušilo se/Vypadlo spojení. telefonické

cadere: Il vento è caduto all'improvviso.Vítr náhle ustal.

disuso: È caduto in disuso.Už se nepoužívá., Přestal(a) se používat.

non: Per poco non è caduto.Div že neupadl.

per: È caduto per terra.Spadl na zem.

piombo: cadere sotto il piombo nemicodostat se do nepřátelské palby

quasi: Quasi mi faceva cadere.Málem mě porazil.

rugiada: Cade (la) rugiada.Padá rosa.

tagliola: přen. cadere nella tagliolachytit se do pasti

valanga: È scesa/caduta una valanga.Zřítila se/Spadla lavina.

cacio: přen. essere/venire/cadere come il cacio sui maccheronipřijít právě vhod

cadere: přen. cadere dal cielopřen. spadnout z nebe nečekaně přijít ap.

cadere: cadere nel vuotovyjít naprázdno, nepadnout na úrodnou půdu

trappola: cadere nella trappola di qsednout na lep/vějičku, skočit na špek komu

unghia: cadere sotto/tra le unghie di qdostat se do spárů komu

koleno: padnout na kolenacadere in ginocchio

kóma: upadnout do kómatuentrare/cadere/andare in coma

mdloba: (u)padnout do mdlobsvenire, cadere in deliquio, avere un mancamento

napadlý: čerstvě napadlý sníhneve fresca caduta

nemilost: upadnout v nemilostcadere in disgrazia

oběť: stát se obětí koho/čeho/padnout za oběť komu/čemudiventare/cadere vittima di q/qc

pád: pád vládycaduta del governo

padnout: padnout mrtevcadere morto

padnout: padnout do zajetícadere prigioniero/-a

povislý: povislá prsaseno cadente

promlčet: promlčet se nárok ap.cadere in prescrizione

promlčet: být promlčenessere caduto in prescrizione

seskok: seskoky volným pádemparacadutismo in caduta libera

udělat: udělat ostudu komudisonorare q, far cadere in disgrazia q

upadnout: upadnout do bezvědomícadere in uno stato di incoscienza, perdere coscienza

volný: fyz. volný pádcaduta libera

vyznít: vyznít naprázdno snahy, požadavek ap.cadere nel vuoto

zajetí: (u)padnout do zajetícadere in prigionia

zapomnění: upadnout v zapomněnícadere in dimenticanza/nell'oblio

znelíbit se: komu se znelíbil(o) kdo/coq/qc è caduto in disgrazia di/presso q

dopadat: Déšť dopadal na suchou půdu.La pioggia cadeva sulla terra secca.

dopadat: V poledne sem dopadají sluneční paprsky.Al mezzogiorno ci cadono i raggi del sole.

chytit se: Chytil se stolu, aby nespadl.Si è aggrappato al tavolo per non cadere.

kápnout: Už měsíc ani nekáplo.Da un mese non è caduta una goccia.

lavina: Zřítila se/Spadla lavina.È caduta/scesa una valanga.

napadnout: Přes noc napadl sníh.Durante la notte è caduta la neve.

oklepat: oklepat popel (z cigarety)far cadere la cenere della sigaretta

padat: Padá rosa.Cade/Si posa la rugiada.

padat: Viděl jsem padat hvězdu.Ho visto cadere una stella.

padat: Padají mi vlasy.Mi cadono i capelli.