Hlavní obsah

badare

Vyskytuje se v

bada: tenere q a badahlídat, střežit koho, dohlížet na koho

che: Bada che tutto proceda bene.Postarej se, aby všechno proběhlo v pořádku.

fatto: Bada ai fatti tuoi!Starej se o sebe!

parlare: Bada a come parli!Dej si pozor na jazyk!

dbát: aver cura di sé, badare a se stessodbát na sebe

pohlídat: guardare i/badare ai bambini, fare il baby-sitter per qpohlídat komu děti

šetřit: non risparmiare su qc, nehledět na výdaje non badare a spese per qcnešetřit na čem

hledět: Bada agli/Fatti gli affari tuoi!Hleď si svého!

hrát: La distanza non importa., Non si bada alla distanza.Vzdálenost nehraje roli.

ne: Bada di non venire tardi.Ne abys přišel pozdě.

svůj, svá, své, svoje: Bada ai fatti tuoi!Hleď si svého!

kapsa: non badare a speseplácnout/praštit se přes kapsu hodně utratit

péče: Bada agli affari tuoi!, Bada ai fatti tuoi!Neměj péči! nestarej se

badare: Bada ai fatti tuoi.Starej se o sebe., Hleď si svého.