Hlavní obsah

badare

Vyskytuje se v

bada: tenere q a badahlídat, střežit koho, dohlížet na koho

che: Bada che tutto proceda bene.Postarej se, aby všechno proběhlo v pořádku.

fatto: Bada ai fatti tuoi!Starej se o sebe!

parlare: Bada a come parli!Dej si pozor na jazyk!

fatto: Badate ai fatti vostri!Starejte se o sebe!

dbát: dbát na sebeaver cura di sé, badare a se stesso

pohlídat: pohlídat komu dětiguardare i/badare ai bambini, fare il baby-sitter per q

šetřit: nešetřit na čemnon risparmiare su qc, nehledět na výdaje non badare a spese per qc

hledět: Hleď si svého!Bada agli/Fatti gli affari tuoi!

hrát: Vzdálenost nehraje roli.La distanza non importa., Non si bada alla distanza.

ne: Ne abys přišel pozdě.Bada di non venire tardi.

svůj, svá, své, svoje: Hleď si svého!Bada ai fatti tuoi!

kapsa: plácnout/praštit se přes kapsu hodně utratitnon badare a spese

péče: Neměj péči! nestarej seBada agli affari tuoi!, Bada ai fatti tuoi!