Hlavní obsah

svůj, svá, své, svoje

Zájmeno

  1. (vlastní ap.) suo/-a, proprio/-aPřekládá se též přivlastňovacími zájmeny dle osoby.Nevěřím svým očím!Non credo ai miei occhi!Jsou hrdi na své děti.Sono orgogliosi dei propri figli.Buď svůj!Sii te stesso!on se svými rodičilui con i suoi genitorijít po svých pěškyandare a piedi
  2. (příslušný, náležitý) suo/-a, appropriato/-aHleď si svého!Bada ai fatti tuoi!vzít si za své co dítěadottare qc
  3. svá, svoje (svůj úmysl ap.) la propria (volontà)prosadit si svouaverla vinta, (vůli) imporre la propria volontà

Vyskytuje se v

modo: podle svého, svým způsobema mio/tuo/suo modo, a modo mio/tuo/suo

mio: Řekl jsem mu svoje. svůj názor ap.Gli ho detto la mia.