Hlavní obsah

padnout

Dokonavé sloveso

  1. (k zemi) cadere(vrhnout se) buttarsiVšichni padli k zemi.Tutti si buttarono a terra.padnout mrtevcadere morto
  2. (zahynout) cadereMůj dědeček padl ve válce.Mio nonno cadde in guerra.
  3. (režim ap.) cadere(zhroutit se) crollare
  4. (vyjít naprázdno) andare in fumo(nezdařit se též) andare a gambe all'aria, fallire
  5. (postihnout, tížit) na koho/co cadere addosso a q/qc(strach) assalire q/qc
  6. (výstřel) essere sparatosport. (branka) essere segnato(být zmíněn) essere menzionato
  7. (o rozhodnutí) essere preso/-a(číslo při hodu ap.) venire (fuori)(vyjít v loterii též) uscire
  8. (vrhnout se) buttarsiPadla mu do náruče.Si è buttata nelle sue braccia.
  9. (dostat se) caderepadnout do zajetícadere prigioniero/-a
  10. (o oblečení) komu stare bene a qTa sukně ti nepadne.La gonna non ti sta bene.Šaty jí padnou jako ulité.Il vestito le sta a pennello.

Vyskytuje se v

koleno: padnout na kolenacadere in ginocchio

mdloba: (u)padnout do mdlobsvenire, cadere in deliquio, avere un mancamento

oběť: stát se obětí koho/čeho/padnout za oběť komu/čemudiventare/cadere vittima di q/qc

ulitý: sedět/padnout jako ulitýcalzare/stare a pennello, calzare come un guanto

zajetí: (u)padnout do zajetícadere in prigionia

půda: padnout na úrodnou půdu podnět ap.essere recepito/-a

půda: nepadnout na úrodnou půdu nápad ap.cadere nel vuoto

imboscata: cadere in un'imboscatapadnout do léčky, být přepaden ze zálohy

pennello: calzare/stare a pennellosednout jako ulitý, perfektně padnout

piega: non fare una piegapadnout jako ulitý, přen. dávat (dokonalý) smysl, být logický/konzistentní teorie ap., nehnout ani brvou zůstat v klidu

trabocchetto: cadere nel trabocchettopadnout do léčky, přen. skočit na špek

vittima: diventare vittima di q/qcstát se obětí koho/čeho, padnout za oběť komu/čemu

cadere: Questa gonna ti cade bene.Ta sukně ti padne (jak ulitá).

pennello: Quel vestito ti sta a pennello.Ty šaty ti padnou jako ulité.

cadere: cadere nel vuotovyjít naprázdno, nepadnout na úrodnou půdu