Hlavní obsah

vypadnout

Dokonavé sloveso

  1. (vlasy ap.) co komu cadere qc a qVypadl mi zub.Mi è caduto un dente.
  2. (z paměti) komu sfuggire a q di mente
  3. hovor.(být vyřazen) z čeho essere eliminato/-a da qc
  4. hovor.(být vynechán) essere lasciato da parte, essere omesso
  5. hovor. expr.(odejít) sloggiare, filare (via), smammareVypadni z mého pokoje!Sparisci dalla mia stanza!Vypadni!Sloggia!, Vattene!, Fila via!
  6. (odchýlit se) uscire(z řady, formace ap.) sgarrare
  7. hovor.(přestat fungovat) andare viaVypadl proud.È saltata la corrente., La corrente è andata via.

Vyskytuje se v

oko: být jako by z oka vypadl komuessere il ritratto sputato di q

copia: essere copia (esatta) di qbýt úplný dvojník koho, být jako by z oka vypadl komu

fagotto: fare fagottosbalit se a vypadnout, sbalit si svých pět švestek (a odejít)

sloggiare: Sloggia!Vypadni!, Táhni!

torno: levarsi di tornovypadnout, zmizet, vystřelit odejít

baracca: Prendi baracca e burattini e vattene.Sbal si svých pět švestek a vypadni.

cadere: È caduta la linea.Přerušilo se/Vypadlo spojení. telefonické

corrente: È saltata la corrente., È andata via la corrente.Vypadl/Nejde proud.

cosa: Prendi le tue cose e vattene!Sbal si svoje saky paky a vypadni!

mente: Mi è scappato di mente.Vypadlo mi to (z hlavy).

roba: Prendi la tua roba e vattene.Sbal si svoje saky paky a vypadni.

smania: Mi è presa la smania di partire.Dostal jsem strašnou chuť vypadnout.

spaccato: È sua madre spaccata.Jakoby své matce z oka vypadla.

torno: Levati di torno!Zmiz!, Vypadni!

comune: andarsene/uscire dalla comunevypadnout, zmizet, odejít

scappare: scappare di mentevypadnout (z hlavy) být zapomenut

togliersi: Togliti dai piedi/di mezzo!Uhni!, Vypadni!