Hlavní obsah

uscire

Intranzitivní slovesoaus. essere

 1. di qc (vy)jít/chodit/dostat se ven, vyjet, vycházet odkudÈ uscita a fare la spesa.Šla nakoupit.Il fumo esce dal comignolo.Z komína vychází dým.uscire dalla vistazmizet z dohledu, klidit se (z očí)uscire di manovyklouznout z rukyuscire di bocca a qvyklouznout komu slovo ap.uscire dal lettovylézt z posteleuscire a cenajít na večeři venfar uscire q/qcpustit ven koho, vyvenčit psauscire dal portovyplout z přístavu
 2. vyjít si, jít ven do společnostiIl sabato esco con le amiche.V sobotu chodím ven s kamarádkami.
 3. con q chodit s kým
 4. da qc vystoupit, vynořit se, vyčlenit se z čeho z davu ap.uscire dal gruppooddělit se od skupiny
 5. da qc vystoupit z čeho z organizace ap.
 6. da qc dostat se, vyváznout, vymanit se z čeho stavu, situaceuscire sano e salvo da qcvyváznout bez újmy z čehouscire dall'adolescenzavyrůst z puberty
 7. vytéct, uniknout, utéct z nádoby ap.far uscire l'acqua da qcvypustit vodu z čeho
 8. vyjít zdařit se, udělat ap.
 9. in qc náhle (ze sebe) vydat, vypustit, vychrlit, vyhrknout co
 10. vyjít číslo v loterii ap., být vylosován
 11. vyjít kniha ap., být uveden (na trh) model ap.Il nuovo modello uscirà in primavera.Nový model bude uveden na jaře.
 12. da qc pocházet odkud o rodinném původu ap.
 13. vlévat se, v(y)tékat kam řeka ap.
 14. přen.vyplynout o významu ap.Dove vuole uscire il tuo discorso?Kam tím směřuješ?
 15. in qc končit na co slovo
 16. ukončit, zavřít, opustit aplikaci

Vyskytuje se v

apertura: apertura d'entrata/d'uscita/di scaricovstupní/výstupní/výpustný otvor

bozzolo: uscire dal bozzolovylíhnout (se z kukly) motýl, přen. vylézt z ulity, otevřít se (světu)

cencio: uscire dai cencidostat se z (toho) nejhoršího, vyhrabat se z toho

coma: uscire dal comaprobrat se z kómatu

commissione: uscire per commissionijít (si) něco zařídit

compera: uscire a far comperejít nakupovat, jít na nákupy

di: uscire di corsavyběhnout (ven)

emergenza: uscita di emergenzanouzový východ

entrata: entrate e uscitepříjmy a výdaje

ganghero: přen. uscire dai gangherivyletět, neudržet se, vypěnit vzteky

illeso: uscire illesovyváznout bez újmy

indenne: uscire indenne da qcvyváznout bez újmy z čeho

mente: uscire di mentezbláznit se

prigione: uscire di prigioneuprchnout z vězení

principale: uscita principalehlavní východ

raccordo: raccordo di svincolo/uscitadálniční výjezd/sjezd

rotaia: uscire dalle rotaievykolejit

scoperto: uscire allo scopertovyjít s pravdou ven, jednat (zcela) otevřeně

senza: strada senza uscitaslepá ulice

sicurezza: uscita di sicurezzanouzový východ

uscita: all'uscitapři odchodu

uscita: Vietata l'uscitaPouze vstup/vchod nápis

uscita: uscita di sicurezzanouzový východ

uscita: entrate e uscitepříjmy a výdaje

bolide: È uscito come un bolide.Vyjel jak namydlený blesk. velmi rychle odešel

con: Esci con l'ombrello.Vem si (ven) deštník.

con: Non esce con la pioggia.Za deště nechodí ven.

di: È uscito di casa ...Vyšel z domu ...

lui: È uscita con il suo lui.Šla ven s tím svým.

nonostante: È uscito nonostante la pioggia.Šel ven, i když pršelo.

per: Sto per uscire.Jsem na odchodu.

poco: Esce poco.Chodí ven málokdy.

poiché: Poiché fu uscito, si mise a piovere.Poté, co vyšel ven, začalo pršet.

questo: Non uscire con questo freddo!Nechoď ven v takové zimě!

vestirsi: Si vestì per uscire.Oblékl se na ven.

comune: andarsene/uscire dalla comunevypadnout, zmizet, odejít

entrare: entrare da un orecchio e uscire dall'altrojít jedním uchem tam a druhým ven

esca: aggiungere esca al fuocopřilévat oleje do ohně

esca: dare esca a qcpodnítit, rozdmýchat co vášně ap.

: uscire di sévyletět, neudržet se, vyjet ztratit nervy ap.

solco: uscire dal solcovymanit/dostat se ze zaběhaných kolejí

uscita: via d'uscitavýchodisko, řešení