Hlavní obsah

mente

Podstatné jméno ženské

  1. mysl, duch, myšleníragionare con la menteuvažovat hlavou racionálněuscire di mentezbláznit semalato di menteduševně nemocný, choromyslnývenire in mentepřijít na mysl, vytanout (na mysli) komu, napadnout kohoa mentezpaměti, nazpaměťa mente frescaza čerstvaa mente lucidas jasnou myslía mente freddas chladnou hlavou
  2. hlava rozum
  3. myšlenka, pozornostessere altrove con la mentebýt myšlenkami mimo
  4. úmyslmettersi in mente di fare qcvzít si do hlavy, umanout si coavere in mente qcmít co v úmyslu
  5. paměťMi è scappato di mente.Vypadlo mi to (z hlavy).tornare alla/in menteznovu si připomenout, vrátit se ve vzpomínkách
  6. myslitel

Vyskytuje se v

applicare: applicare la mente a qcvěnovat se čemu, zabývat se čím mentálně ap.

assente: assente con la menteduchem nepřítomný

avere: avere a mente q/qcmít na mysli koho/co, vzpomínat, vzpomenout si na koho/co

balzare: balzare in mente a qnapadnout koho myšlenka, přijít na mysl komu

cancellare: cancellare dalla memoria/mentezapomenout, vymazat z paměti

coltivare: coltivare la mentevzdělávat se

infermo: infermo di mentepsychicky nemocný

limpido: mente limpidajasná mysl

lucido: mente lucidajasná mysl

menta: infuso di mentamátový čaj

mento: doppio mentodvojitá brada, podbradek u obézních lidí ap.

pastiglia: pastiglie alla mentamentolové pastilky

piperita: menta piperitamáta peprná

presentarsi: presentarsi alla mentevytanout na mysli

ricorrere: ricorrere con la mentevzpomínat na staré časy

ritrarre: ritrarre la mente da qcodvést mysl od čeho černých myšlenek ap.

sanità: sanità mentale/di menteduševní zdraví

sano: sano di mentepříčetný

sapere: sapere qc a menteznát co nazpaměť

sgombrare: sgombrare la mente da qcvyčistit si hlavu od čeho

sveglio: una mente svegliabystrá mysl

tardo: tardo di mentenechápavý, pomalu chápající, těžkopádný mentálně

tenere: tenere qc a mente/memoriamít co na paměti

chiaro: mente chiarajasná mysl

confermare: I fatti confermano che non aveva mentito.Fakta potvrzují, že nelhal.

magari: Sarebbe disposto a mentire, magari!Byl by ochotný dokonce i lhát!

venire: Mi è venuto in mente...Napadlo mě...

attraversare: attraversare la mente a qpřijít na mysl, blesknout hlavou komu, napadnout koho myšlenka

gola: mentire per la golalhát jako když tiskne

saltare: saltare in mente/testa, saltare per la testa a qnapadnout co koho, vytanout na mysli co komu, naskočit komu v mysli

saltare: Che ti salta in mente?, Che ti salta per la testa?Co tě to napadlo?

scappare: scappare di mentevypadnout (z hlavy) být zapomenut

duševně: duševně nemocnýmalato di mente

hranatý: hranatá bradamento (s)quadrato

máta: bot. máta peprnámenta piperita

mentolový: mentolový bonbónmentina , caramella alla menta

mysl: přijít na mysl komuvenire in mente a q

nemocný: duševně nemocnýmalato/-a di mente

obzor: rozšířit si (své) obzoryallargare la (propria) mente