Hlavní obsah

confermare

Tranzitivní sloveso

  1. qc a q potvrdit co komuconfermare il ricevimento di qcpotvrdit příjem čeho
  2. qc potvrdit, potvrzovat co hypotézu ap.I fatti confermano che non aveva mentito.Fakta potvrzují, že nelhal.
  3. q in qc utvrdit koho v čem, qc posílit, upevnit co víru ap.confermare q in una convinzioneutvrdit koho v přesvědčení

Vyskytuje se v

conferma: dare conferma di qcpotvrdit co

conferma: a/in conferma di qcpro/na/k potvrzení čeho

regola: L'eccezione conferma la regola.Výjimka potvrzuje pravidlo.

eccezione: L'eccezione conferma la regola.Výjimka potvrzuje pravidlo.

potvrdit: potvrdit písemněconfermare per iscritto

potvrdit: potvrdit objednávkuconfermare un ordine

příjem: potvrdit příjem čehoconfermare il ricevimento di qc, accusare ricevuta di qc