Hlavní obsah

potvrdit

Dokonavé sloveso

  1. (pravdivost ap.) co confermare(důkazem ap.) comprovare(hypotézu ap. též) corroborare qcpotvrdit písemněconfermare per iscrittopotvrdit přijetí čehoaccusare ricevuta di qcpotvrdit objednávkuconfermare un ordine
  2. (úředně, písemně ap.) co attestare(pravost ap.) autenticare(osvědčením) certificare qc

Vyskytuje se v

příjem: potvrdit příjem čehoconfermare il ricevimento di qc, accusare ricevuta di qc

conferma: potvrdit codare conferma di qc

confermare: potvrdit příjem čehoconfermare il ricevimento di qc

ricevuta: potvrdit přijetí čehoaccusare ricevuta di qc

riscontro: potvrdit se o teoriitrovare riscontro in qc

tesi: potvrdit/vyvrátit tezisostenere/confutare una tesi

potvrdit: potvrdit písemněconfermare per iscritto