Hlavní obsah

potvrdit

Dokonavé sloveso

  1. (pravdivost ap.) co confermare(důkazem ap.) comprovare(hypotézu ap. též) corroborare qcpotvrdit písemněconfermare per iscrittopotvrdit přijetí čehoaccusare ricevuta di qcpotvrdit objednávkuconfermare un ordine
  2. (úředně, písemně ap.) co attestare(pravost ap.) autenticare(osvědčením) certificare qc

Vyskytuje se v

příjem: potvrdit příjem čehoconfermare il ricevimento di qc, accusare ricevuta di qc

potvrdit: potvrdit písemněconfermare per iscritto