Hlavní obsah

příjem

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (signálu ap.) ricezione f(zásilky ap.) ricevimento m(nemocniční ap.) ammissione f(přísun živin ap. též) apporto m(konzumací ap.) consumo mpotvrdit příjem čehoconfermare il ricevimento di qc, accusare ricevuta di qcpříjem zbožíricevimento m della mercepříjem pacientůammissione f dei pazientipříjem zavazadel na letišticheck-in m dei bagaglipříjem tekutinapporto m dei liquiditech. rozhlasový příjemricezione f radiofonica
  2. (výnosy ap.) reddito m, entrate f pl, proventi m pldisponibilní příjementrate f pl disponibili
  3. (finanční) reddito m(plat) stipendio m(mzda) salario mdaň z příjmůimposta f di redditipracovní příjemreddito m da lavorohlavní příjemreddito m principale

Vyskytuje se v

daň: daň z příjmuimposta sui redditi

daňový: daňové přiznání (k dani z příjmu)dichiarazione dei redditi

hrubý: hrubý příjem/ziskreddito/utile lordo

porucha: poruchy příjmu potravydisturbi alimentari

přiznání: ekon. daňové přiznání (k dani z příjmu), přiznání příjmůdichiarazione dei redditi

přiznat: ekon. přiznat příjmydichiarare i redditi

z, ze: daň z příjmuimposta sui redditi

zdroj: zdroj příjmucespite , fonte di reddito

zdanit: Příjem je zdaněn 25%.Il reddito è tassato al 25%.

apporto: příjem tekutinapporto dei liquidi

confermare: potvrdit příjem čehoconfermare il ricevimento di qc

entrata: příjmy a výdajeentrate e uscite

fonte: zdroj příjmů finančníchfonte di guadagno

imponibile: zdanitelný příjemreddito imponibile

imposta: daň z příjmu fyzických osobimposta sul reddito delle persone fisiche

reddito: pracovní příjemreddito da lavoro

sopravvenienza: mimořádné příjmy/výdajesopravvenienze attive/passive

uscita: příjmy a výdajeentrate e uscite

příjem: potvrdit příjem čehoconfermare il ricevimento di qc, accusare ricevuta di qc