Hlavní obsah

vydání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (tiskem) pubblicazione f(vyšlé výtisky ap.) edizione f(nahrávky) uscita f(emise, bankovek ap. též) emissione fvázané vydáníedizione f rilegatabrožované vydáníedizione f economicaprvní/nové/nejnovější/knižní vydáníedizione f prima/nuova/ultima/di libro
  2. (vystavení dokladu ap.) rilascio m
  3. (finanční) spesa fform. esborso mdrobná vydánípiccole spese f pl

Vyskytuje se v

nařízení: vydat nařízeníemettere l'ordine

obligace: vydat obligaceemettere obbligazioni

plen: vydat co v plensacrificare qc, riskovat rischiare qc

prohlášení: učinit/vydat prohlášenífare/rilasciare una dichiarazione

rozkaz: vydat/dát rozkazimpartire/dare un comando

rozsudek: vynést/vydat rozsudekemettere una sentenza, emettere/pronunciare una condanna

vydat se: vydat se na cestumettersi in viaggio, avviarsi

zákaz: uvalit/vydat zákaz na co, čehoimporre un divieto, proibire qc

zvláštní: zvláštní vydání novin ap.edizione speciale

svět: vydat se do světapartire per il mondo

vydat se: Vydal jsem se z peněz.Ho speso tutti i soldi.

milost: být vydán na milost komuessere alla mercé di q

cambiale: firmare/emettere/protestare una cambialepodepsat/vydat/protestovat směnku

cammino: mettersi in camminovyrazit, vydat se na cestu

comando: dare/eseguire un comandovydat/splnit rozkaz

consegnarsi: consegnarsi alla giustiziavydat se spravedlnosti

dare: dare fuorivyd(áv)at publikaci, informace ap.

disposizione: dare disposizionenařídit, vydat nařízení

edizione: edizione delle opere completesouborné vydání/dílo

edizione: edizione straordinariazvláštní vydání

emettere: emettere biglietti/azionivydat bankovky/akcie

esaurito: edizione esauritavyprodané vydání knihy

estradizione: dir. estradizione attivavyžádání (vydání) zločince

estradizione: dir. estradizione passivavydání (do zahraničí) zločince

impartire: impartire un comando/ordinevydat rozkaz/příkaz

mattino: edizione del mattinoranní vydání novin ap.

numero: numero unicojediné vydání

offrire: přen. offrire il fianco a qcvystavit se, vydat se na pospas čemu kritice ap.

porsi: porsi in camminovydat se na cestu

postumo: edizione postumaposmrtné vydání díla

rilasciare: rilasciare il passaportovydat pas

rilasciare: rilasciare la ricevutavydat účtenku

sentenza: emettere/pronunciare una sentenzavydat/vyřknout rozsudek

sfida: lanciare una sfida a qvydat výzvu komu, vyzvat koho

speciale: edizione specialezvláštní vydání

suono: dare un suonovydat zvuk

zero: numero zeronulté vydání, zkušební díl

andare: L'edizione straordinaria è andata in un momento.Mimořádné vydání bylo hned pryč.

direzione: prendere la giusta direzionevydat se správným směrem

esaurirsi: La prima edizione si è già esaurita.První vydání se už rozprodalo., První vydání už je rozebrané.

valere: Lui vale per due.Ten vydá za dva.