Hlavní obsah

prohlášení

Podstatné jméno, rod střední

  • dichiarazione f(oficiální oznámení) proclamazione f(sdělení) comunicato mtiskové prohlášenícomunicato m stampaučinit/vydat prohlášenífare/rilasciare una dichiarazionečestné prohlášenídichiarazione f d'onorepolit. programové prohlášenídichiarazione f programmaticacelní prohlášenídichiarazione f doganale

Vyskytuje se v

místopřísežný: dichiarazione solenne/sotto giuramento, deposizione sotto giuramentomístopřísežné prohlášení

programový: dichiarazione programmaticapolit. programové prohlášení

prohlášení: comunicato stampatiskové prohlášení

shoda: certificato di conformitàprohlášení/osvědčení o shodě s technickými předpisy

svatý: essere santificatobýt prohlášen za svatého

chiamarsi: chiamarsi vintoprohlásit se vítězem

comunicato: comunicato stampatiskové prohlášení

doganale: dichiarazione doganalecelní prohlášení

formale: dichiarazione formaleoficiální prohlášení

messaggio: messaggio pubblicitarioveřejné prohlášení

notorio: dir. atto notorio(místo)přísežné prohlášení

onore: pervenire agli onori degli altaribýt prohlášen za svatého

solenne: dichiarazione solennemístopřísežné prohlášení

torto: dare torto a qned(áv)at za pravdu komu, prohlásit, že se kdo mýlí, vyvrátit čí tvrzení

invalidare: Le elezioni sono state invalidate.Volby byly prohlášeny za neplatné.

proclamarsi: Si è proclamato innocente.Prohlásil se nevinným.