Hlavní obsah

zpráva

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (něco nového) notizia f(emailová ap.) messaggio m(sdělení) comunicato mMám pro tebe dobrou/špatnou zprávu.Ho una buona/brutta notizia per te.tisková zprávacomunicato m stampa
  2. zprávy (vysílané ap.) notizie f plzprávy (zpravodajský pořad též) notiziario mtelevizní zprávytelegiornale mrozhlasové zprávyradiogiornale m, řidč. radionotizie f plzprávy o počasínotizie f pl del tempo, bollettino m meteorologico
  3. (hlášení) o čem rapporto m su qc(zpravodajská) servizio m su qc(vylíčení) resoconto di qcvýroční zprávarapporto m annualepodat zprávu, podávat zprávy o čemfare un rapporto/servizio su qc

Vyskytuje se v

nový: nejnovější zprávy poslední dostupnéultime notizie

propouštěcí: propouštěcí zprávacertificato di dimissione

přehled: přehled zprávsommario delle notizie, bollettino

šiřitel: šiřitel poplašných zpráv/panikyallarmista

špatný: špatné zprávybrutte notizie

textový: textová zprávamessaggio SMS

výroční: ekon. výroční zprávarelazione annuale

zlý: zlé zprávycattive notizie

dementovat: Ministr zprávu dementoval.Il ministro ha smentito la notizia.

nést: Nesu špatné zprávy.Porto cattive notizie.

obdržet: Obdrželi jsme vaši zprávu...Abbiamo ricevuto il suo messaggio...

obletět: Zpráva obletěla celý svět.La notizia ha fatto il giro del mondo.

překroutit: Noviny zprávu překroutily.I giornali hanno distorto la notizia.

přesytit: Lidé jsou už přesyceni zprávami o...La gente ormai è stanca/sazia dalle notizie...

reagovat: Na naši zprávu nereagovali.Non hanno risposto al nostro messaggio.

vedle: Byl z té zprávy úplně vedle.Quella notizia lo ha sbalordito.

agenzia: agenturní zprávanotizia d'agenzia

annuale: výroční zprávarapporto annuale

bollettino: zprávy o počasíbollettino meteorologico

carrellata: přehled zprávcarrellata di notizie

cattivo: špatná pověst/zprávacattiva fama/notizia

edizione: noční zprávy v TVedizione della notte (del telegiornale)

esclusiva: exkluzivní zprávanotizia in esclusiva

giornale: radiožurnál, rozhlasové zprávygiornale radio

incerto: nejasná zprávauna notizia incerta

lampo: blesková válka/zprávaguerra/notizia lampo

lettore: hlasatel(ka) zprávlettore di notizie

messaggio: poslat/obdržet zprávuinviare/ricevere un messaggio

meteorologico: zprávy o počasíbollettino meteorologico

notizia: mít zprávy o komavere notizie di q

ora: nejčerstvější zprávynotizie dell'ultima ora

piacevole: potěšující zprávauna notizia piacevole

relazione: podat zprávu, přednést referátfare una relazione

riservato: důvěrná zpráva jen pro adresátanotizia riservata

spiacevole: nepříjemná zprávanotizia spiacevole

ultimo: poslední/nejnovější zprávyle ultime notizie

voce: poslat to dál informaci ap., šířit zprávupassare la voce

commuoversi: Když uslyšel tu zprávu, byl dojat.Si è commosso all'udire la notizia.

mandare: Poslal jsem jí zprávu.Le ho mandato un messaggio.

mazzata: Ta zpráva pro něho byla fakt šok.Quella notizia fu per lui una vera mazzata.

messaggiare: Hned jak přijedeš, napiš mi zprávu.Messaggiami appena arrivi.

notiziario: Říkali to ve zprávách.L'hanno detto al notiziario.

nuova: Dostal jsem dobré zprávy.Ho ricevuto buone nuove.

zpráva: tisková zprávacomunicato stampa