Hlavní obsah

zpráva

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (něco nového) notizia f(emailová ap.) messaggio m(sdělení) comunicato mMám pro tebe dobrou/špatnou zprávu.Ho una buona/brutta notizia per te.tisková zprávacomunicato m stampa
  2. zprávy (vysílané ap.) notizie f plzprávy (zpravodajský pořad též) notiziario mtelevizní zprávytelegiornale mrozhlasové zprávyradiogiornale mzprávy o počasínotizie f pl del tempo, bollettino m meteorologico
  3. (hlášení) o čem rapporto m su qc(zpravodajská) servizio m su qc(vylíčení) resoconto di qcvýroční zprávarapporto m annualelékařská zprávareferto m (medico)podat zprávu, podávat zprávy o čemfare un rapporto/servizio su qc

Vyskytuje se v

nový: nejnovější zprávy poslední dostupnéultime notizie

propouštěcí: propouštěcí zprávacertificato di dimissione

přehled: přehled zprávsommario delle notizie, bollettino

šiřitel: šiřitel poplašných zpráv/panikyallarmista

špatný: špatné zprávybrutte notizie

textový: textová zprávamessaggio SMS

výroční: ekon. výroční zprávarelazione annuale

zlý: zlé zprávycattive notizie

dementovat: Ministr zprávu dementoval.Il ministro ha smentito la notizia.

nést: Nesu špatné zprávy.Porto cattive notizie.

obdržet: Obdrželi jsme vaši zprávu...Abbiamo ricevuto il suo messaggio...

obletět: Zpráva obletěla celý svět.La notizia ha fatto il giro del mondo.

překroutit: Noviny zprávu překroutily.I giornali hanno distorto la notizia.

přesytit: Lidé jsou už přesyceni zprávami o...La gente ormai è stanca/sazia dalle notizie...

reagovat: Na naši zprávu nereagovali.Non hanno risposto al nostro messaggio.

vedle: Byl z té zprávy úplně vedle.Quella notizia lo ha sbalordito.

agenzia: notizia d'agenziaagenturní zpráva

annuale: rapporto annualevýroční zpráva

bollettino: bollettino meteorologicozprávy o počasí

bollettino: bollettino medicolékařská zpráva

carrellata: carrellata di notiziepřehled zpráv

cattivo: cattiva fama/notiziašpatná pověst/zpráva

edizione: edizione della notte (del telegiornale)noční zprávy v TV

esclusiva: notizia in esclusivaexkluzivní zpráva

giornale: giornale radioradiožurnál, rozhlasové zprávy

incerto: una notizia incertanejasná zpráva

lampo: guerra/notizia lampoblesková válka/zpráva

lettore: lettore di notiziehlasatel(ka) zpráv

messaggio: inviare/ricevere un messaggioposlat/obdržet zprávu

meteorologico: bollettino meteorologicozprávy o počasí

notizia: avere notizie di qmít zprávy o kom

notizia: notizia flashblesková zpráva okamžitě odvysílaná

ora: notizie dell'ultima oranejčerstvější zprávy

piacevole: una notizia piacevolepotěšující zpráva

relazione: fare una relazionepodat zprávu, přednést referát

riservato: notizia riservatadůvěrná zpráva jen pro adresáta

spiacevole: notizia spiacevolenepříjemná zpráva

ultimo: le ultime notizieposlední/nejnovější zprávy

voce: passare la voceposlat to dál informaci ap., šířit zprávu

commuoversi: Si è commosso all'udire la notizia.Když uslyšel tu zprávu, byl dojat.

mandare: Le ho mandato un messaggio.Poslal jsem jí zprávu.

mazzata: Quella notizia fu per lui una vera mazzata.Ta zpráva pro něho byla fakt šok.

messaggiare: Messaggiami appena arrivi.Hned jak přijedeš, napiš mi zprávu.

notizia: Ho una buona notizia per te.Mám pro tebe dobrou zprávu.

notiziario: L'hanno detto al notiziario.Říkali to ve zprávách.

nuova: Ho ricevuto buone nuove.Dostal jsem dobré zprávy.

nuova: Nessuna nuova, buona nuova.Žádné zprávy, dobré zprávy.