Hlavní obsah

nést

Nedokonavé sloveso

  1. (v ruce ap.) koho/co portare q/qcNesl tašku.Portava una borsa.Nesu špatné zprávy.Porto cattive notizie.
  2. nést s sebou přen.(mít za následek) comportare, portare (con sé), implicareNenese to s sebou žádné riziko.Non comporta nessun rischio.
  3. (podpírat) koho/co reggere q/qc
  4. (unášet - o vodě ap.) portare, trascinare
  5. (snášet - utrpení ap.) co jak sopportareJeho smrt nesla špatně.Ha sopportato male la morte di lui.
  6. (hodně vynášet) rendere bene
  7. (klást vejce) deporre, fare (le uova)
  8. (jméno, titul ap.) co portare qcKniha nese název ...Il libro porta il titolo ...
  9. (vinu ap.) portarenést odpovědnost za coportare la responsabilità, essere responsabile per qc, (vzít na sebe) assumersi la responsabilità per qcnést následky čehosubire le conseguenze di qc

Vyskytuje se v

náklad: far fronte ai/coprire i costinést/pokrýt náklady

následek: sopportare/subire le conseguenze di qcnést následky čeho

podpaží: portare qc sotto il braccionést v podpaží co

záda: portare q sulle spalle/in groppanést koho na zádech, vzít koho na záda

paže: portare qc sotto braccionést co pod paží

zodpovědnost: avere (piena) responsabilità per qcnést (plnou) zodpovědnost za co

braccio: portare qc sotto il braccionést v podpaží co

cavalluccio: portare a cavalluccio qnést koho za krkem/na koníčka

frutto: dare fruttinést ovoce

portare: portare q in braccionést koho v náručí

subire: subire le conseguenze di qcnést následky čeho, doplácet na co

comportare: Questo comporta molti rischi.To s sebou nese mnohá rizika.

nést: mít za následek comportare, portare (con sé), implicarenést s sebou