Hlavní obsah

záda

Podstatné jméno, rod střední pomnožné

  • schiena f, dorso mi přen. spallestát zády k soběstare schiena a schienabolest(i) zadmal di schiena(vleže) na zádech pozicesupino, sulla schienanést koho na zádech, vzít koho na zádaportare q sulle spalle/in groppa

Vyskytuje se v

hrbit: hrbit zádapiegare la schiena, přen. poklonkovat fare salamelecchi

křivý: mít křivá zádaessere curvo/-a

kulatý: mít kulatá zádaessere curvo/-a

vleže: vleže na břiše/zádechin posizione prona/supina

: Ať mi vlezou na záda!Vadano a farsi fottere!

běhat: Běhá mi z toho mráz po zádech.Questo mi fa venire i brividi.

narovnat: narovnat (si) zádaraddrizzarsi la schiena

poškrábat: Poškrábej mě na zádech!Grattami la schiena!

trápit: Trápí ji bolesti zad.Soffre di mal di schiena.

zamrazit: Zamrazilo mne (z toho) v zádech.Mi ha fatto venire i brividi/rabbrividire., Mi ha gelato il sangue.

kudla: i přen. vrazit komu kudlu do zad zraditpugnalare q alle spalle

mráz: Z toho mi běhá mráz po zádech.Mi fa accapponare la pelle., i příjemně ap. Mi fa venire i brividi.

plácat: přen. plácat koho po zádechcongratularsi con q

a: dolore alla schienabolest v zádech

calcagno: mostrare/voltare le calcagna a qukázat záda/paty, utéct, zdrhnout komu

costola: alle costoleblízko, (hned) vedle, přen. za zády, za zadkem o dozoru ap.

portare: portare sulle spallenosit na zádech

schiena: mal di schienabolest v zádech, bolavá záda

schiena: schiena curvakřivá/shrbená záda

spalla: a spalla, a spallena zádech, na bedrech nést ap.

spalla: alle spalle di q/qcza zády koho/komu, za kým/čím

stare: stare dietro a qhlídat koho, stát za zády komu dohlížet ap.

supino: dormire supinospát na zádech

accapponarsi: Mi fa accapponare la pelle.Mám z toho husí kůži., Běhá mi z toho mráz po zádech.

alle: colpito alle spallestřelený do zad

brivido: Mi fa venire i brividi.Běhá mi (z toho) mráz po zádech.

freddo: Mi viene freddo (a pensarci)...Běhá mi mráz po zádech (při pomyšlení)...

girare: girare le spalle a qotočit se zády ke komu

massaggio: Ti faccio un massaggio alle spalle.Namasíruji ti záda.

posare: Mi posó la mano sulla spalla.Položila mi ruku na záda.

prudere: Mi prude la schiena.Svrbí mě záda.

collo: stare col fiato sul collomít za zády koho, dýchat za krk kdo komu

costola: stare/mettersi alle costole di qstát za zády/zadkem komu, hlídat, bedlivě sledovat koho

percorrere: Un brivido mi percorse la schiena.Přeběhl mi mráz po zádech.

pugnalare: pugnalare q alle spallevrazit komu kudlu do zad zradit

schiena: voltare/girare la schiena a qobrátit se zády ke komu

schiena: rompersi la schienapřerazit si záda, přen. dřít, tvrdě makat

spalla: voltare le spalle a qobrátit se zády ke komu opustit, zradit ap.

vento: col vento in poppas větrem v zádech, přen. hladce, bez potíží, v pohodě