Hlavní obsah

zvěst

Vyskytuje se v

poplašný: poplašná zvěstnotizia allarmante

kolovat: Kolují zvěsti, že...Corre voce che...

correre: Corre voce che...Jdou zvěsti, že..., Povídá se, že...

girare: Girano brutte voci su di lui.Kolují o něm strašné zvěsti.

voce: Corre voce che ...Kolují zvěsti, že ..., Povídá se, že ...

circolare: Circolano voci ...Kolují zvěsti ..., Povídá se ...