Hlavní obsah

zvěst

Vyskytuje se v

poplašný: poplašná zvěstnotizia allarmante

kolovat: Kolují zvěsti, že...Corre voce che...

correre: Jdou zvěsti, že..., Povídá se, že...Corre voce che...

girare: Kolují o něm strašné zvěsti.Girano brutte voci su di lui.

voce: Kolují zvěsti, že ..., Povídá se, že ...Corre voce che ...

vociferare: Šušká se, že..., Povídá se, že..., Kolují zvěsti, že...Si vocifera che...

circolare: Kolují zvěsti ..., Povídá se ...Circolano voci ...

zvěst: Kolují zvěsti, že ...Si dice in giro che ..., Corre voce che ..., Circolano delle voci secondo cui ...