Hlavní obsah

onore

Podstatné jméno mužské

  1. čestHo l'onore di presentarvi ...Mám (tu) čest vám představit ...Ho avuto l'onore di conoscerlo personalmente.Měl jsem (tu) čest jej poznat osobně.Parola d'onore!Čestné slovo!perdere l'onoreztratit čestonore ai caduti in guerračest padlým ve válcefare onore al proprio nomedělat čest svému jménuper onor di firmaformálně, naokouomo d'onorecharakter charakterní osoba, přen. mafiána onor del veropopravdě
  2. počestnost
  3. úcta, uznání, váženosttenere in grande onore qmít koho ve velké úctěfarsi onore in qczískat si uznání v čemonori funebrismuteční obřadypervenire agli onori degli altaribýt prohlášen za svatéhofare gli onori di casa a q(po)hostit koho doma ap.
  4. sláva, slavnostricevere q con tutti gli onoripřijmout koho se vší slávou
  5. počestin onore di qna počest koho

Vyskytuje se v

macchiato: pošpiněná/poskvrněná čestonore macchiato

rendere: vzdát poslední poctu komurendere gli estremi onori a q

vostro: Vaše ctihodnosti oslovení soudceVostro Onore

tornare: být ke cti komutornare a onore di q

ctihodnost: Vaše ctihodnosti oslovení soudceVostro Onore

váš, vaše: vaše ctihodnosti soudceVostro Onore

vzácný: vzácný hostospite di onore

ctít: To tě ctí.Questo ti fa onore.

čest: Bylo by mi ctí...Sarebbe un onore per me...

pocta: Byla to pro mě pocta.Era un onore per me.

soud: Ctěný soude ...Vostro Onore

světlo: ukázat se v dobrém světlefare bella figura, farsi onore, dare un'ottima prova di sé

onore: čest padlým ve válceonore ai caduti in guerra