Hlavní obsah

onore

Podstatné jméno mužské

  1. čestHo l'onore di presentarvi ...Mám (tu) čest vám představit ...Ho avuto l'onore di conoscerlo personalmente.Měl jsem (tu) čest jej poznat osobně.Parola d'onore!Čestné slovo!perdere l'onoreztratit čestonore ai caduti in guerračest padlým ve válcefare onore al proprio nomedělat čest svému jménuper onor di firmaformálně, naokouomo d'onorecharakter charakterní osoba, přen. mafiána onor del veropopravdě
  2. počestnost
  3. úcta, uznání, váženosttenere in grande onore qmít koho ve velké úctěfarsi onore in qczískat si uznání v čemonori funebrismuteční obřadypervenire agli onori degli altaribýt prohlášen za svatéhofare gli onori di casa a q(po)hostit koho doma ap.
  4. sláva, slavnostricevere q con tutti gli onoripřijmout koho se vší slávou
  5. počestin onore di qna počest koho

Vyskytuje se v

macchiato: onore macchiatopošpiněná/poskvrněná čest

rendere: rendere gli estremi onori a qvzdát poslední poctu komu

vostro: Vostro OnoreVaše ctihodnosti oslovení soudce

tornare: tornare a onore di qbýt ke cti komu

ctihodnost: Vaše ctihodnosti oslovení soudceVostro Onore

váš, vaše: vaše ctihodnosti soudceVostro Onore

vzácný: vzácný hostospite di onore

ctít: To tě ctí.Questo ti fa onore.

čest: Bylo by mi ctí...Sarebbe un onore per me...

pocta: Byla to pro mě pocta.Era un onore per me.

soud: Ctěný soude ...Vostro Onore

čest: dělat čest, být ke cti komutornare a onore di q, onorare q

světlo: ukázat se v dobrém světlefare bella figura, farsi onore, dare un'ottima prova di sé