Hlavní obsah

ctít

Nedokonavé sloveso

  1. (mít ve vážnosti) koho/co onorare(respektovat) rispettare(vážit si) stimare q/qc
  2. (zachovávat, dbát) co rispettare(slib ap.) mantenere qcJe třeba ctít zákony.Le leggi vanno rispettate.Ctím dané sliby.Mantengo le promesse fatte.
  3. (být ke cti) koho onorare, far onore a qTo tě ctí.Questo ti fa onore.

Vyskytuje se v

čest: Je mi ctí, že mohu...Sono onorato di poter...

čest: Bylo by mi ctí...Sarebbe un onore per me...

čest: dělat čest, být ke cti komutornare a onore di q, onorare q

lesione: lesione all'onoreurážka na cti

onorare: questione d'onoreotázka cti

pregio: avere/tenere q in pregiomít/chovat v úctě, ctít, vážit si koho

punto: punto d'onoreotázka cti

rispettoso: essere rispettoso di qcctít co, respektovat, uznávat co práva druhých ap.

venerare: venerare i genitorictít rodiče

lieto: Sarò molto lieto.Budu velmi potěšen., Bude mi ctí.

onorare: Onora il padre e la madre.Cti otce svého a matku svou.

privilegio: È un privilegio per me.Je mi ctí.

padre: Onora tuo padre e tua madre.Cti otce svého a matku svou.

tornare: tornare a onore di qbýt ke cti komu