Hlavní obsah

čest

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (mravní stav) onore m
  2. (nevinnost) innocenza f(panenství) verginità f
  3. (pocta) onore mJe mi ctí, že mohu...Sono onorato di poter...S kým mám tu čest?Con chi ho l'onore?Bylo by mi ctí...Sarebbe un onore per me...prokázat komu tu čest...fare a q l'onore di...

Vyskytuje se v

ctít: Ctím dané sliby.Mantengo le promesse fatte.

ctít: To tě ctí.Questo ti fa onore.

insidiare: insidiare all'onore di qsnažit se pošpinit čest koho

lesione: lesione all'onoreurážka na cti

macchiato: onore macchiatopošpiněná/poskvrněná čest

offendere: offendere l'onore di qurazit čest koho

omaggio: rendere omaggio a q/qcvzdát hold/poctu/čest komu/čemu

onorare: questione d'onoreotázka cti

onore: perdere l'onoreztratit čest

onore: onore ai caduti in guerračest padlým ve válce

onore: fare onore al proprio nomedělat čest svému jménu

punto: punto d'onoreotázka cti

lieto: Sarò molto lieto.Budu velmi potěšen., Bude mi ctí.

onorare: Onora il padre e la madre.Cti otce svého a matku svou.

onore: Ho l'onore di presentarvi ...Mám (tu) čest vám představit ...

onore: Ho avuto l'onore di conoscerlo personalmente.Měl jsem (tu) čest jej poznat osobně.

privilegio: È un privilegio per me.Je mi ctí.

padre: Onora tuo padre e tua madre.Cti otce svého a matku svou.

sfregiare: sfregiare q nell'onorezneuctít koho, pošlapat čí čest

tornare: tornare a onore di qbýt ke cti komu