Hlavní obsah

tornare

Intranzitivní sloveso

  1. da qc a qc vrátit se, vracet se odkud kam, (při)jet zpátkyTorno subito.Hned se vrátím.È già tornato al lavoro.Už se vrátil do práce.tornare in sépřijít k sobě, probrat se
  2. a fare qc, su qc vrátit se, vracet se k čemu tématu ap.
  3. qc znovu být/se stát jakýmÈ tornato povero.Už je zase chudý.
  4. qc (ukázat se) být jakýtornare utilehodit se, šiknout se, přijít vhod
  5. odpovídat (si), sedět, vycházet účty, údaje ap.Ti torna?Tobě se to zdá v pořádku?

Tranzitivní sloveso

Vyskytuje se v

tornante: (ala) tornantekrajní záložník, spojka křídlový hráč

comodo: far(e)/tornare/riuscire comodo a qhodit se komu

mente: tornare alla/in menteznovu si připomenout, vrátit se ve vzpomínkách

ragione: tornare alla ragionedostat rozum, přijít k rozumu

superficie: tornare in superficievrátit se na povrch z dolu ap.

togliersi: togliersi q/qc di dosso/tornozbavit se koho/čeho

torno: in quel torno (di tempo)tou dobou, přibližně v tu dobu

torno: levarsi/togliersi q di tornozbavit se koho

torno: levarsi di tornovypadnout, zmizet, vystřelit odejít

torno: torno torno di qcúplně všude, kolem dokola co

utile: tornare utile a qhodit se komu (do krámu)

voga: tornare in vogapřijít zase do módy

zappare: přen. tornare a zapparevrátit se k motyce

dire: Digli di tornare.Řekni mu, ať se vrátí.

più: Non tornerà mai più.Už se nikdy nevrátí.

sera: Tornerò verso sera.Vrátím se k večeru.

subito: Torno subito.Hned se vrátím.

torno: Levati di torno!Zmiz!, Vypadni!

bomba: tornare a bombavrátit se k (jádru)/meritu věci

ovile: přen. (ri)tornare all'ovilevrátit se domů/do rodinného kruhu

: tornare in sépřijít k sobě, probrat se z bezvědomí ap.

senno: tornare in sennodostat rozum

nabýt: nabýt vědomí probrat seriprendere coscienza, přijít k sobě tornare in sé

normál: vrátit se do normálutornare alla normalità

převinout: přetočit zpět cofar tornare indietro qc

přijít: přijít k sobětornare in sé

trvat: trvat (si) na svémnepovolit ap. tener(e) duro, názorově rimanere della propria opinione, v požadavcích tornare alla carica, nedat si poradit non intender ragione

vhod: přijít vhod komutornare/venire utile a q

vrátit se: vrátit se domůrincasare, tornare a casa

zpátky: být zpátky z cesty ap.essere tornato, essere di ritorno

zpět: být zpět z cesty ap.essere tornato, essere di ritorno

ani: Byl zpátky ani ne za hodinu.È tornato in meno di un'ora.

cesta: Cestou (zpátky) domů jsem ...Tornando a casa ...

hodit se: To se může hodit.Questo può tornare utile.

kudy: Vrátíme se, kudy jsme přišli.Torniamo indietro per la stessa strada.

naštěstí: Naštěstí se vrátil včas.Grazie al cielo è tornato puntualmente/a tempo.

než: Počkejte, než se vrátím.Aspetti finché non torno.

právě: Právě se vrátil.È tornato proprio ora/adesso.

přetočit: Přetoč tu pásku zpět, prosím.Fai tornare indietro il nastro, per favore.

přijít: přijít z práce domůtornare dal lavoro

rozpomínat se: Už se rozpomínám.Mi sta tornando in mente.

serpentina: silnice se serpentinamistrada a tornanti

vhod: Přišlo by mi vhod ...Mi verrebbe/tornerebbe utile ...

vrátit se: Hned se vrať!Torna subito!

vrátit se: Vrátila se mu chuť k jídlu.Gli è tornata la voglia di mangiare.

zmizet: Zmiz!Fila (via)!, Levati di torno!, Sloggia!

zpátky: Hned budu zpátky.Torno subito.

zpět: Hned jsem zpět.Torno subito.

čest: dělat čest, být ke cti komutornare a onore di q, onorare q

kolej: vrátit se do starých kolejítornare alla vecchia vita

krám: hodit se komu do krámuconvenire a q, tornare utile a q

pýcha: Pýcha předchází pád.Superbia va a cavallo e torna a piedi.

rozum: dostat rozumtornare alla ragione, rinsavire

rozum: přivést koho k rozumuriportare q alla ragione, far q tornare in senno

sobě: přijít k sobě z bezvědomí ap.tornare in sé, riprendere conoscenza/i sensi