Hlavní obsah

tornare

Intranzitivní sloveso

  1. da qc a qc vrátit se, vracet se odkud kam, (při)jet zpátkyTorno subito.Hned se vrátím.È già tornato al lavoro.Už se vrátil do práce.tornare in sépřijít k sobě, probrat se
  2. a fare qc, su qc vrátit se, vracet se k čemu tématu ap.
  3. qc znovu být/se stát jakýmÈ tornato povero.Už je zase chudý.
  4. qc (ukázat se) být jakýtornare utilehodit se, šiknout se, přijít vhod
  5. odpovídat (si), sedět, vycházet účty, údaje ap.Ti torna?Tobě se to zdá v pořádku?

Tranzitivní sloveso

Vyskytuje se v

comodo: far(e)/tornare/riuscire comodo a qhodit se komu

mente: tornare alla/in menteznovu si připomenout, vrátit se ve vzpomínkách

ragione: tornare alla ragionedostat rozum, přijít k rozumu

superficie: tornare in superficievrátit se na povrch z dolu ap.

togliersi: togliersi q/qc di dosso/tornozbavit se koho/čeho

tornare: tornare in sépřijít k sobě, probrat se

torno: in quel torno (di tempo)tou dobou, přibližně v tu dobu

utile: tornare utile a qhodit se komu (do krámu)

voga: tornare in vogapřijít zase do módy

zappare: přen. tornare a zapparevrátit se k motyce

dire: Digli di tornare.Řekni mu, ať se vrátí.

più: Non tornerà mai più.Už se nikdy nevrátí.

sera: Tornerò verso sera.Vrátím se k večeru.

subito: Torno subito.Hned se vrátím.

bomba: tornare a bombavrátit se k (jádru)/meritu věci

ovile: přen. (ri)tornare all'ovilevrátit se domů/do rodinného kruhu

: tornare in sépřijít k sobě, probrat se z bezvědomí ap.

senno: tornare in sennodostat rozum

nabýt: riprendere coscienza, přijít k sobě tornare in sénabýt vědomí probrat se

normál: tornare alla normalitàvrátit se do normálu

převinout: far tornare indietro qcpřetočit zpět co

přijít: tornare in sépřijít k sobě

trvat: nepovolit ap. tener(e) duro, názorově rimanere della propria opinione, v požadavcích tornare alla carica, nedat si poradit non intender ragionetrvat (si) na svém

vhod: tornare/venire utile a qpřijít vhod komu

vrátit se: rincasare, tornare a casavrátit se domů

zpátky: essere tornato, essere di ritornobýt zpátky z cesty ap.

zpět: essere tornato, essere di ritornobýt zpět z cesty ap.

ani: È tornato in meno di un'ora.Byl zpátky ani ne za hodinu.

cesta: Tornando a casa ...Cestou (zpátky) domů jsem ...

hodit se: Questo può tornare utile.To se může hodit.

kudy: Torniamo indietro per la stessa strada.Vrátíme se, kudy jsme přišli.

naštěstí: Grazie al cielo è tornato puntualmente/a tempo.Naštěstí se vrátil včas.

než: Aspetti finché non torno.Počkejte, než se vrátím.

právě: È tornato proprio ora/adesso.Právě se vrátil.

přetočit: Fai tornare indietro il nastro, per favore.Přetoč tu pásku zpět, prosím.

rozpomínat se: Mi sta tornando in mente.Už se rozpomínám.

serpentina: strada a tornantisilnice se serpentinami

zmizet: Fila (via)!, Levati di torno!, Sloggia!Zmiz!

čest: tornare a onore di q, onorare qdělat čest, být ke cti komu

kolej: tornare alla vecchia vitavrátit se do starých kolejí

krám: convenire a q, tornare utile a qhodit se komu do krámu

pýcha: Superbia va a cavallo e torna a piedi.Pýcha předchází pád.

rozum: tornare alla ragione, rinsaviredostat rozum

sobě: tornare in sé, riprendere conoscenza/i sensipřijít k sobě z bezvědomí ap.

tornante: (ala) tornantekrajní záložník, spojka křídlový hráč