Hlavní obsah

torno

Podstatné jméno mužské

  • kolo, okruh, otáčkaLevati di torno!Zmiz!, Vypadni!in quel torno (di tempo)tou dobou, přibližně v tu dobulevarsi/togliersi q di tornozbavit se koholevarsi di tornovypadnout, zmizet, vystřelit odejíttorno torno di qcúplně všude, kolem dokola co

Vyskytuje se v

tornante: (ala) tornantekrajní záložník, spojka křídlový hráč

comodo: far(e)/tornare/riuscire comodo a qhodit se komu

mente: tornare alla/in menteznovu si připomenout, vrátit se ve vzpomínkách

ragione: tornare alla ragionedostat rozum, přijít k rozumu

superficie: tornare in superficievrátit se na povrch z dolu ap.

togliersi: togliersi q/qc di dosso/tornozbavit se koho/čeho

tornare: tornare in sépřijít k sobě, probrat se

tornare: tornare utilehodit se, šiknout se, přijít vhod

utile: tornare utile a qhodit se komu (do krámu)

voga: tornare in vogapřijít zase do módy

zappare: přen. tornare a zapparevrátit se k motyce

dire: Digli di tornare.Řekni mu, ať se vrátí.

più: Non tornerà mai più.Už se nikdy nevrátí.

sera: Tornerò verso sera.Vrátím se k večeru.

subito: Torno subito.Hned se vrátím.

tornare: Torno subito.Hned se vrátím.

tornare: È già tornato al lavoro.Už se vrátil do práce.

tornare: È tornato povero.Už je zase chudý.

tornare: Ti torna?Tobě se to zdá v pořádku?

bomba: tornare a bombavrátit se k (jádru)/meritu věci

ovile: přen. (ri)tornare all'ovilevrátit se domů/do rodinného kruhu

: tornare in sépřijít k sobě, probrat se z bezvědomí ap.

senno: tornare in sennodostat rozum

tornare: tornare alla caricatrvat si na svém v požadavcích ap.

tornare: tornare a danno di qobrátit se proti komu, vymstít se komu

tornare: tornare a onore di qbýt ke cti komu

nabýt: nabýt vědomí probrat seriprendere coscienza, přijít k sobě tornare in sé

normál: vrátit se do normálutornare alla normalità

převinout: přetočit zpět cofar tornare indietro qc

přijít: přijít k sobětornare in sé

trvat: trvat (si) na svémnepovolit ap. tener(e) duro, názorově rimanere della propria opinione, v požadavcích tornare alla carica, nedat si poradit non intender ragione

vhod: přijít vhod komutornare/venire utile a q

vrátit se: vrátit se domůrincasare, tornare a casa

zpátky: být zpátky z cesty ap.essere tornato, essere di ritorno

zpět: být zpět z cesty ap.essere tornato, essere di ritorno

ani: Byl zpátky ani ne za hodinu.È tornato in meno di un'ora.

cesta: Cestou (zpátky) domů jsem ...Tornando a casa ...

hodit se: To se může hodit.Questo può tornare utile.

kudy: Vrátíme se, kudy jsme přišli.Torniamo indietro per la stessa strada.

naštěstí: Naštěstí se vrátil včas.Grazie al cielo è tornato puntualmente/a tempo.

než: Počkejte, než se vrátím.Aspetti finché non torno.

právě: Právě se vrátil.È tornato proprio ora/adesso.

přetočit: Přetoč tu pásku zpět, prosím.Fai tornare indietro il nastro, per favore.

přijít: přijít z práce domůtornare dal lavoro

rozpomínat se: Už se rozpomínám.Mi sta tornando in mente.

serpentina: silnice se serpentinamistrada a tornanti

vhod: Přišlo by mi vhod ...Mi verrebbe/tornerebbe utile ...

vrátit se: Hned se vrať!Torna subito!

vrátit se: Vrátila se mu chuť k jídlu.Gli è tornata la voglia di mangiare.

zmizet: Zmiz!Fila (via)!, Levati di torno!, Sloggia!

zpátky: Hned budu zpátky.Torno subito.

zpět: Hned jsem zpět.Torno subito.

čest: dělat čest, být ke cti komutornare a onore di q, onorare q

kolej: vrátit se do starých kolejítornare alla vecchia vita

krám: hodit se komu do krámuconvenire a q, tornare utile a q

pýcha: Pýcha předchází pád.Superbia va a cavallo e torna a piedi.

rozum: dostat rozumtornare alla ragione, rinsavire

rozum: přivést koho k rozumuriportare q alla ragione, far q tornare in senno

sobě: přijít k sobě z bezvědomí ap.tornare in sé, riprendere conoscenza/i sensi