Hlavní obsah

torno

Podstatné jméno mužské

  • kolo, okruh, otáčkaLevati di torno!Zmiz!, Vypadni!in quel torno (di tempo)tou dobou, přibližně v tu dobulevarsi/togliersi q di tornozbavit se kohotorno torno di qcúplně všude, kolem dokola, samý co, obsypaný čím, plný čeho

Vyskytuje se v

comodo: far(e)/tornare/riuscire comodo a qhodit se komu

mente: tornare alla/in menteznovu si připomenout, vrátit se ve vzpomínkách

ragione: tornare alla ragionedostat rozum, přijít k rozumu

superficie: tornare in superficievrátit se na povrch z dolu ap.

togliersi: togliersi q/qc di dosso/tornozbavit se koho/čeho

tornare: tornare in sépřijít k sobě, probrat se

torno: in quel torno (di tempo)tou dobou, přibližně v tu dobu

utile: tornare utile a qhodit se komu (do krámu)

voga: tornare in vogapřijít zase do módy

zappare: přen. tornare a zapparevrátit se k motyce

dire: Digli di tornare.Řekni mu, ať se vrátí.

più: Non tornerà mai più.Už se nikdy nevrátí.

sera: Tornerò verso sera.Vrátím se k večeru.

subito: Torno subito.Hned se vrátím.

bomba: tornare a bombavrátit se k (jádru)/meritu věci

ovile: přen. (ri)tornare all'ovilevrátit se domů/do rodinného kruhu

: tornare in sépřijít k sobě, probrat se z bezvědomí ap.

senno: tornare in sennodostat rozum

nabýt: riprendere coscienza, přijít k sobě tornare in sénabýt vědomí probrat se

normál: tornare alla normalitàvrátit se do normálu

převinout: far tornare indietro qcpřetočit zpět co

přijít: tornare in sépřijít k sobě

trvat: nepovolit ap. tener(e) duro, názorově rimanere della propria opinione, v požadavcích tornare alla carica, nedat si poradit non intender ragionetrvat (si) na svém

vhod: tornare/venire utile a qpřijít vhod komu

vrátit se: rincasare, tornare a casavrátit se domů

zpátky: essere tornato, essere di ritornobýt zpátky z cesty ap.

zpět: essere tornato, essere di ritornobýt zpět z cesty ap.

ani: È tornato in meno di un'ora.Byl zpátky ani ne za hodinu.

cesta: Tornando a casa ...Cestou (zpátky) domů jsem ...

hodit se: Questo può tornare utile.To se může hodit.

kudy: Torniamo indietro per la stessa strada.Vrátíme se, kudy jsme přišli.

naštěstí: Grazie al cielo è tornato puntualmente/a tempo.Naštěstí se vrátil včas.

než: Aspetti finché non torno.Počkejte, než se vrátím.

právě: È tornato proprio ora/adesso.Právě se vrátil.

přetočit: Fai tornare indietro il nastro, per favore.Přetoč tu pásku zpět, prosím.

rozpomínat se: Mi sta tornando in mente.Už se rozpomínám.

serpentina: strada a tornantisilnice se serpentinami

táhnout: Vattene!, Sloggia!, Fila!, Togliti dai piedi!, Levati di torno!Táhni! zmiz

zmizet: Fila (via)!, Levati di torno!, Sloggia!Zmiz!

čest: tornare a onore di q, onorare qdělat čest, být ke cti komu

kolej: tornare alla vecchia vitavrátit se do starých kolejí

krám: convenire a q, tornare utile a qhodit se komu do krámu

krátký: far fuori (subito) qc, zlikvidovat liquidare q/qc, zbavit se levarsi di torno q/qcudělat s kým/čím krátký proces

pýcha: Superbia va a cavallo e torna a piedi.Pýcha předchází pád.

rozum: tornare alla ragione, rinsaviredostat rozum

sobě: tornare in sé, riprendere conoscenza/i sensipřijít k sobě z bezvědomí ap.

tornante: (ala) tornantekrajní záložník, spojka křídlový hráč