Hlavní obsah

kruh

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (geometrický útvar) cerchio mpolární kruhcircolo polarekruhy pod očimacerchi (scuri) sotto gli occhikruhy v obilí úkazcerchi nel grano, form. agroglifi m pl
  2. (kruhový předmět) cerchio m(plavací ap.) ciambella f(kolo) ruota fzáchranný kruh(ciambella) salvagente m, salvagente m anularehrnčířský kruhtornio m/ruota f da vasaio
  3. kruhy (náčiní) anelli m pl
  4. (skupina lidí) cerchia fv politických kruzíchnegli ambienti politicikruhy společenská vrstvaambienti m plnejvyšší kruhyl'alta società

Vyskytuje se v

bludný: přen. bludný kruhcircolo vizioso

hrnčířský: hrnčířský kruhtornio da vasaio

obilí: kruhy v obilí úkazcerchi nel grano

polární: polární kruhcircolo polare

vysoký: vysoké kruhyalta società

záchranný: záchranný kruhsalvagente

začarovaný: začarovaný kruh negativních následků ap.circolo vizioso

antartico: jižní polární kruhcircolo polare antartico

artico: severní polární kruhcircolo polare artico

cerchiato: kruhy pod očimaocchi cerchiati

cerchio: obsah kruhuarea del cerchio

ciambella: záchranný kruh pro neplavceciambella di salvataggio

circolo: začarovaný kruh bezvýchodná situacepřen. circolo vizioso

famiglia: v rodinném kruhuin famiglia

frequentare: Pohybuje se v divadelních kruzích.Frequenta l'ambiente teatrale.

intimità: v soukromí, doma, v intimní sféře, v kruhu přátel/blízkýchnell'intimità

mordersi: točit se v kruhu, být v bludném kruhu neznat východisko ze situacepřen. mordersi la coda

occhiaia: mít kruhy pod očimaavere le occhiaie

petizione: důkaz kruhemdir. petizione di principio

polare: polární kruhcircolo polare

repubblica: literární kruhyla repubblica dei letterati

ruota: hrnčířský kruhruota da vasaio

salvagente: záchranný kruh, plovací kolo(ciambella) salvagente, salvagente anulare

sfera: ve vyšších kruzích, na vyšších místechnelle alte sfere

società: vyšší společnost/kruhyl'alta/la buona società

superficie: vypočítat plochu kruhu/obdélníkucalcolare la superficie del cerchio/rettangolo

tondo: kolem, dokola, v kruhu kroužit ap.in tondo, a tondo

tornio: hrnčířský kruhtornio da vasaio

vasaio: hrnčířský kruhtornio da vasaio

vizioso: bludný kruhcircolo vizioso

giro: bludný kruhgiro vizioso

girare: přen. pohybovat se v kruhugirare in tondo/circolo

ovile: vrátit se domů/do rodinného kruhupřen. (ri)tornare all'ovile

kruh: polární kruhcircolo polare