Hlavní obsah

frequentare

Tranzitivní sloveso

  1. qc navštěvovat co, (často) chodit kam pravidelně ap., pohybovat se kde v jisté společnostifrequentare le lezionichodit na přednáškyfrequentare la chiesachodit do kostelaFrequenta l'ambiente teatrale.Pohybuje se v divadelních kruzích.
  2. q vídat/stýkat se (často) s kým i milostně ap., chodit (často) za kýmfrequentare gentechodit mezi lidi

Vyskytuje se v

classe: Frequenta la terza classe elementare.Chodí do třetí třídy základní školy.

quinto: Frequenta la quinta (classe).Chodí do páté (třídy).

superiore: Frequento le superiori.Chodím na střední (školu).

hojně: hojně navštěvovanýmolto frequentato

průmyslovka: chodit na průmyslovkufrequentare l'industriale

přednáška: chodit na přednáškyfrequentare le lezioni

trénink: chodit na tréninkyfrequentare allenamenti

chodit: Kam chodíš do školy?Che scuola frequenti?

pohybovat se: Pohyboval se ve špatné společnosti.Frequentava la compagnia sbagliata.

postihovat: Zemi postihují častá zemětřesení.Il paese è colpito dai frequenti terremoti.

třída: Do které chodíš třídy?Che classe frequenti?

lidé: chodit mezi lidifrequentare gente