Hlavní obsah

chodit

Nedokonavé sloveso

  1. (jít krokem) kam andare(kráčet ap.) camminare dove(toulat se, obcházet) kde girare per qcchodit po městě/obchodechgirare per la città/per i negozichodit pěškyandare a piedichodit sem a tam(dovnitř a ven ap.) andare e venire, (po místnosti) andare su a giù, andare avanti e indietro
  2. (navštěvovat ap.) kam andare a/in qc(pravidelně ap.) frequentare qc(do kurzu ap. též) seguire qc(účastnit se) assistere a qcChodíš tam často?Ci vai spesso?Kam chodíš do školy?Che scuola frequenti?Nechodím na přednášky.Non assisto alle lezioni.
  3. (získávat) pro co andare a prendere qc
  4. (mít známost) s kým uscire con qChodíš s někým?Esci con qualcuno?Chodí spolu. milenci ap.Escono insieme.
  5. (lovit ap.) na co andare a fare qc(hledat ap.) andare alla ricerca di qcchodit na ryby/lovandare a pesca(re)/caccia
  6. (být dodáván) arrivare(být doručován) essere consegnato/-a
  7. (oblékat se) v čem vestirsi, essere vestito di/in qc

Vyskytuje se v

berla: chodit o berlíchcamminare con le stampelle

bosý: chodit bosýandare scalzo

hodina: chodit na hodiny zpěvuprendere lezioni di canto

hůl: chodit o holicamminare con un bastone

chůda: chodit na chůdáchcamminare sui trampoli

kostel: chodit/jít do kostelaandare in chiesa

o: chodit o holicamminare con un bastone

obchod: chodit po obchodechandare per negozi

po: chodit po ulicích/obchodechgirare per le strade/i negozi

posilovna: chodit do posilovnyandare in palestra

práce: chodit do práceandare al lavoro

průmyslovka: chodit na průmyslovkufrequentare l'industriale

přednáška: chodit na přednáškyfrequentare le lezioni

spolu: Chodíme spolu. partneřiStiamo insieme.

škola: chodit do školyandare a scuola

trénink: chodit na tréninkyfrequentare allenamenti

běhat: Každé ráno chodí běhat.Ogni mattina va a fare jogging.

by: Kdybych to byl věděl, byl bych sem nechodil.Se l'avessi saputo, non sarei venuto qui.

kam: Chodím si, kam chci.Vado dove voglio.

kolem: Nebudeme chodit kolem horké kaše.Non gireremo intorno al discorso.

mnou: Nechoďte za mnou!Non mi seguite!

muset: Nemusel jsi tam chodit.Non eri obbligato ad andarci.

podprsenka: chodit bez podprsenky, nenosit podprsenkunon portare il reggiseno

příroda: chodit/jet do přírodyandare fuori città/in campagna

taneční: chodit do tanečníchprendere lezioni di ballo

teprve: Teprve začíná chodit.Solo (adesso) comincia a camminare.

třída: Do které chodíš třídy?Che classe frequenti?

tudy: Nechoď tudy.Non andare da questa parte.

za: Chodil stále za mnouMi veniva sempre dietro.

horký: chodit kolem horké kašemenare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversare

kaše: chodit kolem horké kašemenare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversare

lidé: chodit mezi lidifrequentare gente

naostro: chodit naostro bez spodního prádlaandare senza mutande

sám: Neštěstí nikdy nechodí samo.Le disgrazie non vengono mai sole.

slepice: chodit spát se slepicemiandare a letto con le galline

attorno: chodit kolem dokolaandare attorno

circolo: chodit do kroužkuandare al circolo

corso: chodit na kurzy angličtinyprendere corsi di inglese

frequentare: chodit na přednáškyfrequentare le lezioni

girare: chodit po obchodechgirare per i negozi

impettito: vykračovat si důležitě, naparovat se při chůzi, chodit jako pávcamminare impettito

marchetta: prostituovat se, chodit na štrychfare marchette

palestra: chodit do posilovnyandare in palestra

papera: chodit jako kachna kolébavěcamminare a papera

per: chodit po obchodechgirare per i negozi

pianoforte: chodit na hodiny klavíruprendere lezioni di pianoforte

portare: chodit se svěšenou hlavouportare la testa bassa

ripassare: chodit sem a tam kudy, po čempassare e ripassare per qc

ripetizione: chodit na doučováníandare a ripetizione

scuro: chodit v tmavémvestirsi di scuro

trampolo: chodit na chůdáchcamminare sui trampoli

appoggio: Chodí o holi.Cammina con l'appoggio del bastone.

camminare: Naše dítě ještě nechodí.Il nostro bambino non cammina ancora.

circolare: Tady se chodí jen pěšky.Qui si circola solo a piedi.

classe: Chodí do třetí třídy základní školy.Frequenta la terza classe elementare.

cominciare: Dítě začíná chodit.Il bambino comincia a camminare.

con: Za deště nechodí ven.Non esce con la pioggia.

fare: Běhám., Chodím běhat.Faccio jogging.

intorno: Nechoď kolem horké kaše., Mluv jasně a nekličkuj!Non girare intorno al discorso!

oltre: Dál nechoďte.Non andate oltre.

pioggia: chodit v dešticamminare sotto la pioggia

poco: Chodí ven málokdy.Esce poco.

questo: Nechoď ven v takové zimě!Non uscire con questo freddo!

quinto: Chodí do páté (třídy).Frequenta la quinta (classe).

rallentare: Začal tam chodit méně (často).Ha rallentare le visite.

sera: Večer chodím cvičit.La sera vado in palestra.

shopping: nakupovat, chodit po nákupechfare shopping

stampella: chodit o berlíchcamminare con le stampelle

superiore: Chodím na střední (školu).Frequento le superiori.

uscire: V sobotu chodím ven s kamarádkami.Il sabato esco con le amiche.

vestire: Chodí v bílé., Nosí bílou.Veste di bianco.

arrivare: Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.Chi tardi arriva male alloggia.

disgrazia: Neštěstí nechodí nikdy samo.Le disgrazie non vengono mai sole.

gallina: chodit spát se slepicemipřen. andare a letto/dormire con le galline

gatta: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino.

lingua: říkat věci přímo, nebrat si servítky, říct to naplno, nechodit pro slova dalekonon avere peli sulla lingua

marciare: umět v tom chodit využít situace ve svůj prospěch ap.přen. marciarci

marinare: chodit za školumarinare la scuola

menare: chodit kolem horké kašepřen. menare il can per l'aia

chodit: chodit pěškyandare a piedi