Hlavní obsah

superiore

Přídavné jméno rod mužský/ženský

  1. horní, vrchníla parte superiore di qchorní/vrchní část čehopiano superiorehorní patrogli arti superiorihorní končetinylabbro superiorehorní ret
  2. di qc vyšší o coHa un'intelligenza superiore alla media.Je nadprůměrně inteligentní.istruzione superiorevyšší vzdělá(vá)ní, vysoké školstvísuperiore alla medianadprůměrnýbot. piante superiorivyšší rostlinyzool. vertebrati superiorivyšší obratlovciessere a un livello superiorebýt na vyšší úrovniuna temperatura superiore a 30 graditeplota vyšší než 30 stupňů
  3. lepší, nadřazený, na vyšší úrovnisuperiore per qualitàkvalitnějšísentirsi superiore a qcítit se nadřazený vůči komurelig. padre superioreotec představenýpřen. essere superiore a qcbýt povznesený nad co

Podstatné jméno ženské

Vyskytuje se v

superiore: le superioristřední (škola)

aereo: vie aeree superiorihorní cesty dýchací

arto: arti inferiori/superioridolní/horní končetiny

di: superiore di numerov početní převaze, v přesile

diretto: superiore direttopřímý nadřízený

labbro: labbro superiore/inferiorehorní/spodní ret

limite: limite superiore/inferiorehorní/dolní mez

mascella: mascella superiore/inferiorehorní/dolní čelist

media: un'intelligenza superiore alla medianadprůměrná inteligence

medio: scuola media superiorestřední škola

palpebra: palpebra superiore/inferiorehorní/dolní víčko

scuola: hovor. scuola superiorestřední škola

numericamente: Erano numericamente superiori.Byli v početní převaze.

ekonomický: Università commerciale, Scuola Superiore di economiaVysoká škola ekonomická

hořejší: Lago SuperioreHořejší jezero

končetina: arti superiori/inferiorihorní/dolní končetiny

maturitní: diploma (di scuola superiore)maturitní vysvědčení

mez: limite superiore/inferiorehorní/dolní mez

nadhled: essere al di sopra di qc, mostrarsi superiore a qcbrát co s nadhledem být nad věcí

nadprůměrně: gente con intelligenza superiore alla medianadprůměrně inteligentní lidé

obratlovec: vertebrati superiori/inferiorivyšší/nižší obratlovci

představený: madre superiorematka představená

střední: scuola superiore/secondaria di secondo gradostřední škola

škola: scuola superiore/secondaria di secondo grado, gymnázium liceo střední škola

vrchní: parte superiorevrchní strana

vrstva: classe inferiore/media/superiorenižší/střední/vyšší vrstva

vyšší: forza maggiore, přen. též potere superiorepráv. vyšší moc

vyvyšovat se: grandeggiare, credersi superiore agli altrivyvyšovat se (nad ostatní) nadutě

superiora: (madre) superiora(matka) představená