Hlavní obsah

arto

Podstatné jméno mužské

  • končetinaarti inferiori/superioridolní/horní končetiny

Vyskytuje se v

arte: arte applicata/astrattaužité/abstraktní umění

arte: settima artefilm obor, kinematografie

arte: sport. arti marziali mistesmíšená bojová umění, MMA

etrusco: arte/scrittura etruscaetruské umění/písmo

inferiore: arti inferioridolní končetiny

marziale: arti marzialibojová umění

mimico: arte mimicapantomima

murario: arte murariazdění, zedničina

oratorio: arte oratoriařečnictví, řečnické umění

proteggere: proteggere la scienza/le artipodporovat vědu/umění

superiore: gli arti superiorihorní končetiny

tempio: tempio delle artichrám umění

arte: Usa tutte le sue arti per convincerla.Snaží se jí přesvědčit, jak umí.

congelare: Ha gli arti congelati.Má omrzlé končetiny.

bojový: bojová uměníarti marziali

končetina: horní/dolní končetinyarti superiori/inferiori

múzický: múzická uměníbelle arti

přední: přední končetiny zvířetearti anteriori

slovesnost: ústní slovesnostarte verbale

umění: výtvarné uměníarti visive/visuali

umění: bojová uměníarti marziali

užitý: užité uměníarte applicata

výtvarný: výtvarné uměníarti figurative

mistr: mistr bojových uměnímaestro delle arti marziali