Hlavní obsah

umění

Podstatné jméno, rod střední

  1. (umělecká tvorba) arte fvýtvarné uměníarti f pl visive/visuali
  2. (dovednost) arte f, abilità fbojová uměníarti f pl marziali

Vyskytuje se v

abstraktní: výtv. abstraktní uměníastrattismo

bojový: bojová uměníarti marziali

múzický: múzická uměníbelle arti

radovat se: umět se radovat ze životasapere (come) godersi la vita

střelecký: střelecké uměníabilità nel tiro

student: student práv/medicíny/uměnístudente di giurisprudenza/di medicina/degli studi artistici

užitý: užité uměníarte applicata

výtvarný: výtvarné uměníarti figurative

anglicky: Mluvíte/Umíte anglicky?Parla inglese?/Conosce l'inglese?

česky: Umíš česky?Parli ceco?

držet: Neumí držet slovo.Non sa mantenere la parola data.

dupnout si: Musíš si umět dupnout!Devi saperti imporre!

jezdit: Umíš jezdit na kole?Sai andare in bicicletta?

mistr: mistr bojových uměnímaestro delle arti marziali

natož: Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.Non so preparare un tè, tanto meno una cena.

plavat: Neumím plavat.Non so nuotare.

pracovat: Umíte pracovat s počítačem?Sa usare il computer?

umět: Neumím italsky.Non so parlare italiano.

vůbec: Umíš si vůbec představit, jak mi je?In effetti, puoi immaginarti come mi sento?

zpívat: Neumím zpívat.Non so cantare.

chodit: Umí v tom chodit.La sa lunga., Conosce i trucchi del mestiere.

abbandonare: nechat koho na pospas, nechat koho, ať si poradí jak umíabbandonare q a se stesso

arte: muzeum moderního uměnímuseo d'arte moderna

capace: dokázat, umět, zvládnout udělat coessere capace di fare qc

controllato: umět se ovládatessere controllato

difendere: umět se bránit, umět se o sebe postarat v těžké situaci ap.sapersi difendere

esposizione: výstava moderního uměníesposizione d'arte contemporanea

etrusco: etruské umění/písmoarte/scrittura etrusca

fare: být všeuměl, umět tak trochu všechnosaper fare (di) tutto

filare: Umí děti postavit do latě!Sa come far filare i figli!

intendere: umět se ozvat aby ostatní slyšeli ap., jasně se vyjádřit aby všichni rozumělifarsi intendere

marziale: bojová uměníarti marziali

mercante: obchodník s uměnímmercante d'arte

museo: muzeum uměnímuseo d'arte

oratorio: řečnictví, řečnické uměníarte oratoria

proteggere: podporovat vědu/uměníproteggere la scienza/le arti

ritegno: být drzý, neumět se ovládatnon avere ritegno

sapere: umět se radovat ze životasapere (come) godersi la vita

tempio: chrám uměnítempio delle arti

conoscere: Neumí matematiku/francouzsky.Non conosce la matematica/il francese.

imporsi: Umí se prosadit.Si sa imporre.

introdurre: přivést koho k uměníintrodurre q all'arte

nascere: Ty ses uměl narodit.Sei nato vestito.

nuotare: Umíš plavat?Sai nuotare?

spiegarsi: Neumím si vysvětlit jeho odmlčení.Non so spiegarmi questo suo silenzio.

tutto: Umí/Zvládne všechno., Poradí si se vším.Sa fare tutto.

usare: Umíte pracovat s počítačem?Sa usare il computer?

marciare: umět v tom chodit využít situace ve svůj prospěch ap.přen. marciarci

notte: probdělá noc noc strávená prací ap., bílá noc, noc umění kulturní událost, která nabízí bezplatné vstupy do muzeí ap.notte bianca

raccontare: Ten si umí vymýšlet.La sa raccontare bene.

reggere: hodně vydržet v pití, umět pítreggere il vino

scena: (ne)umět se pohybovat na jevišti(non) avere scena

umění: výtvarné uměníarti visive/visuali