Hlavní obsah

chodit

Nedokonavé sloveso

  1. (jít krokem) kam andare(kráčet ap.) camminare dove(toulat se, obcházet) kde girare per qcChoďte vpravo!Tenetevi a destra!chodit pěškyandare a piedichodit sem a tam(dovnitř a ven ap.) andare e venire, (po místnosti) andare su a giù, andare avanti e indietrochodit po městě/obchodechgirare per la città/per i negozi
  2. (navštěvovat ap.) kam andare a/in qc(pravidelně ap.) frequentare qc(do kurzu ap. též) seguire qc(účastnit se) assistere a qcChodíš tam často?Ci vai spesso?Kam chodíš do školy?Che scuola frequenti?Nechodím na přednášky.Non assisto alle lezioni.
  3. (získávat) pro co andare a prendere qc
  4. (mít známost) s kým uscire con qChodíš s někým?Esci con qualcuno?Chodí spolu. milenci ap.Escono insieme.
  5. (lovit ap.) na co andare a fare qc(hledat ap.) andare alla ricerca di qcchodit na ryby/lovandare a pesca(re)/caccia
  6. (být dodáván) arrivare(být doručován) essere consegnato/-a
  7. (oblékat se) v čem vestirsi, essere vestito di/in qc

Vyskytuje se v

berla: chodit o berlíchcamminare con le stampelle

bosý: chodit bosýandare scalzo

hodina: chodit na hodiny zpěvuprendere lezioni di canto

hůl: chodit o holicamminare con un bastone

chůda: chodit na chůdáchcamminare sui trampoli

kostel: chodit/jít do kostelaandare in chiesa

o: chodit o holicamminare con un bastone

obchod: chodit po obchodechandare per negozi

po: chodit po ulicích/obchodechgirare per le strade/i negozi

posilovna: chodit do posilovnyandare in palestra

práce: chodit do práceandare al lavoro

průmyslovka: chodit na průmyslovkufrequentare l'industriale

přednáška: chodit na přednáškyfrequentare le lezioni

spolu: Chodíme spolu. partneřiStiamo insieme.

škola: chodit do školyandare a scuola

trénink: chodit na tréninkyfrequentare allenamenti

běhat: Každé ráno chodí běhat.Ogni mattina va a fare jogging.

by: Kdybych to byl věděl, byl bych sem nechodil.Se l'avessi saputo, non sarei venuto qui.

kam: Chodím si, kam chci.Vado dove voglio.

kolem: Nebudeme chodit kolem horké kaše.Non gireremo intorno al discorso.

mnou: Nechoďte za mnou!Non mi seguite!

muset: Nemusel jsi tam chodit.Non eri obbligato ad andarci.

po: Chodil po pokoji.Camminava per la stanza.

podprsenka: chodit bez podprsenky, nenosit podprsenkunon portare il reggiseno

příroda: chodit/jet do přírodyandare fuori città/in campagna

taneční: chodit do tanečníchprendere lezioni di ballo

teprve: Teprve začíná chodit.Solo (adesso) comincia a camminare.

třída: Do které chodíš třídy?Che classe frequenti?

tudy: Nechoď tudy.Non andare da questa parte.

za: Chodil stále za mnouMi veniva sempre dietro.

horký: chodit kolem horké kašemenare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversare

kaše: chodit kolem horké kašemenare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversare

lidé: chodit mezi lidifrequentare gente

naostro: chodit naostro bez spodního prádlaandare senza mutande

sám: Neštěstí nikdy nechodí samo.Le disgrazie non vengono mai sole.

slepice: chodit spát se slepicemiandare a letto con le galline

škola: chodit za školumarinare la scuola

attorno: andare attornochodit kolem dokola

circolo: andare al circolochodit do kroužku

corso: prendere corsi di inglesechodit na kurzy angličtiny

frequentare: frequentare le lezionichodit na přednášky

frequentare: frequentare la chiesachodit do kostela

frequentare: frequentare gentechodit mezi lidi

girare: girare per i negozichodit po obchodech

girare: girare attorno a un argomentochodit kolem horké kaše

marchetta: fare marchetteprostituovat se, chodit na štrych

palestra: andare in palestrachodit do posilovny

papera: camminare a paperachodit jako kachna kolébavě

per: girare per i negozichodit po obchodech

pianoforte: prendere lezioni di pianofortechodit na hodiny klavíru

portare: portare la testa bassachodit se svěšenou hlavou

ripassare: passare e ripassare per qcchodit sem a tam kudy, po čem

ripetizione: andare a ripetizionechodit na doučování

scuro: vestirsi di scurochodit v tmavém

stampella: camminare con le stampellechodit o berlích

trampolo: camminare sui trampolichodit na chůdách

appoggio: Cammina con l'appoggio del bastone.Chodí o holi.

camminare: Il nostro bambino non cammina ancora.Naše dítě ještě nechodí.

circolare: Qui si circola solo a piedi.Tady se chodí jen pěšky.

classe: Frequenta la terza classe elementare.Chodí do třetí třídy základní školy.

cominciare: Il bambino comincia a camminare.Dítě začíná chodit.

con: Non esce con la pioggia.Za deště nechodí ven.

fare: Faccio jogging.Běhám., Chodím běhat.

intorno: Non girare intorno al discorso!Nechoď kolem horké kaše.

oltre: Non andate oltre.Dál nechoďte.

pioggia: camminare sotto la pioggiachodit v dešti

poco: Esce poco.Chodí ven málokdy.

questo: Non uscire con questo freddo!Nechoď ven v takové zimě!

quinto: Frequenta la quinta (classe).Chodí do páté (třídy).

rallentare: Ha rallentare le visite.Začal tam chodit méně (často).

sera: La sera vado in palestra.Večer chodím cvičit.

shopping: fare shoppingnakupovat, chodit po nákupech

superiore: Frequento le superiori.Chodím na střední (školu).

uscire: Il sabato esco con le amiche.V sobotu chodím ven s kamarádkami.

vestire: Veste di bianco.Chodí v bílé., Nosí bílou.

arrivare: Chi tardi arriva male alloggia.Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.

disgrazia: Le disgrazie non vengono mai sole.Neštěstí nechodí nikdy samo.

gallina: přen. andare a letto/dormire con le gallinechodit spát se slepicemi

gatta: Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

lingua: non avere peli sulla linguaříkat věci přímo, nebrat si servítky, říct to naplno, nechodit pro slova daleko

marciare: přen. marciarciumět v tom chodit využít situace ve svůj prospěch ap.

marinare: marinare la scuolachodit za školu

menare: přen. menare il can per l'aiachodit kolem horké kaše