Hlavní obsah

pracovat

Nedokonavé sloveso

  1. (dělat práci) lavorare(vyvíjet úsilí) sviluppare sforzotvrdě pracovatlavorare sodo/duro, (dřít) faticare, hovor. sgobbarepracovat přesčasfare gli straordinari
  2. (vykonávat zaměstnání) jako co, pro koho fare qc, lavorare, essere impiegato come qc, per qKde pracuješ?Dove lavori?Pracuje jako učitelka.Fa la maestra.Čas pracuje pro nás.Il tempo lavora per noi.pracovat na částečný úvazeklavorare part timepracovat na směnylavorare su turni
  3. (používat při práci) s čím lavorare, operare con qc, usare qcUmíte pracovat s počítačem?Sa usare il computer?Stroj pracuje na plný výkon.La macchina opera a piena potenza.
  4. (tvořit ap.) na čem lavorare su qc, dedicarsi a qc(tvrdě, zlepšovat) impegnarsi in qcPracuji na tom.Ci sto lavorando.

Vyskytuje se v

načerno: lavorare in neropracovat načerno

oddech: lavorare senza riposopracovat bez oddechu

přesčas: fare gli straordinaripracovat přesčas

směna: lavorare a turni, hovor. fare i turnipracovat na směny

těžce: lavorare sodotěžce pracovat

tvrdě: lavorare sodotvrdě pracovat

usilovně: lavorare intensamente/sodousilovně pracovat

úvazek: (lavorare a) tempo pieno/parziale(pracovat na) plný/částečný úvazek

jako: Lavora come cameriere., Fa il cameriere.Pracuje jako číšník.

místo: Invece di lavorare, dorme.Místo aby pracoval, spí.

pilně: studiare/lavorare con diligenzapilně studovat/pracovat

provize: Lavora a provvigione/su commissione.Pracuje za provizi.

přes, přese: Durante le vacanze non lavora.Přes prázdniny nepracuje.

skupina: lavorare in gruppipracovat ve skupinách

tlak: lavorare sotto pressionepracovat pod tlakem času ap.

u: Lavora per la polizia.Pracuje u policie.

cottimo: lavorare a cottimopracovat v úkolu

giornata: lavorare mezza giornatapracovat na poloviční úvazek

lavorare: lavorare in neropracovat načerno

pieno: lavorare a tempo pienopracovat na plný úvazek

pool: lavorare in poolpracovat v týmu

sorveglianza: lavorare sotto sorveglianza di qpracovat pod dozorem koho

straordinario: fare gli straordinaripracovat přesčas, dělat přesčasy

altro: Altro che vacanze! Ho lavorato tutto il tempo.Kdepak prázdniny! Celou dobu jsem pracoval.

meno: Dovresti lavorare meno.Měl bys méně pracovat.

potere: Lavora più che può.Pracuje co mu síly stačí.

presso: Lavora presso il comune.Pracuje na radnici.

sodo: Ho lavorato sodo.Tvrdě jsem pracoval., Makal jsem.

usare: Sa usare il computer?Umíte pracovat s počítačem?

pracovat: lavorare sodo/duro, dřít faticare, hovor. sgobbaretvrdě pracovat