Hlavní obsah

místo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (umístění) posto m, luogo mJe to místo volné?È libero questo posto?Já na tvém místě ...Se fossi in te..., Io al posto tuo...Jsme na místě. u cíleSiamo arrivati., Siamo già sul posto.místo činula scena del delitto mmísta k sezeníposti m pl a sederena místěsul posto, (ihned též) sul colpo, subito
  2. (prostor) spazio m, posto mPotřebujeme více místa.Abbiamo bisogno di più spazio.Není tu dost místa.Non c'è abbastanza spazio qui.udělat komu/čemu místofare spazio a q, per qc
  3. (osada, obec ap.) luogo m, posto m(lokalita) località fmísto narozeníluogo m di nascitamísto pobytuluogo m di soggiornomísto určenídestinazione f
  4. (část ap.) punto m(pasáž) passaggio mslabé místopunto m debole
  5. (zaměstnání ap.) lavoro m(pracovní) posto m, posizione fbýt bez místaessere disoccupato/-a, essere senza lavorovolná (pracovní) místaposti vacanti, (inzeráty ap.) posizioni aperte
  6. (pořadí) posto m, posizione fmat. desetinné místodecimale m

Předložka

  • namístokoho/čeho invece, al posto di q/qc, in sostituzione di qMísto mě tam šel on.Ci è andato lui al posto mio.Místo aby pracoval, spí.Invece di lavorare, dorme.místo tohoinvece

Vyskytuje se v

určení: cíl ap. destinazione místo určení

bezpečně: arrivare sano e salvobezpečně dorazit (na místo)

konání: stanovené sede , kde něco proběhlo luogo di svolgimentomísto konání čeho

místo: invecemísto toho

narození: data /luogo di nascitadatum/místo narození

obsadit: classificarsi, skončit finire, dorazit jako arrivare come qcobsadit jaké místo v závodě ap.

ohledání: sopralluogo ohledání místa činu šetření policií

parkovací: posto di parcheggioparkovací místo

placený: posto ben pagatodobře placené místo

pobyt: luogo di soggiorno, trvalého luogo della residenza, destinace destinazione místo pobytu

pohřební: luogo di sepolturapohřební místo pohřebiště

přední: in prima lineana předním místě

přespání: un posto da dormiremísto na přespání

původ: luogo /paese di originemísto/země původu

sezení: (numero dei) posti a sedere(počet) míst k sezení

slabý: punto debole di qčí slabá stránka, slabé místo

stání: posti in piedimísta k stání v autobuse ap.

udělat: fare spazio a qudělat místo komu

dovést: Ti accompagno al tuo posto.Dovedu tě na tvé místo.

jeho: Se io fossi in lui...Já na jeho místě...

její: Se io fossi in lei ...Já na jejím místě ...

jejich: Se io fossi in loro ...Já na jejich místě ...

kdyby: Se fossi in te non lo farei.Kdybych byl na tvém místě, nedělal bych to.

mačkat se: Non spingete, c'è posto per tutti.Nemačkejte se, je tady místo pro všechny.

mnohý: in molti luoghina mnoha místech

pojit se: A quel posto sono legati tanti segreti.S tím místem se pojí mnoho tajemství.

poutat se: A quel posto si lega una leggenda.K tomu místu se poutá jedna pověst.

prohodit: scambiarsi i postiprohodit si místa

volný: È libero questo posto?Je tohle místo volné? k sezení

být: Se fossi in te ...Být na tvém místě, ...

přešlapovat: stagnarepřen. přešlapovat na místě stagnovat

cedere: cedere il passoudělat místo, dát přednost komu, pustit koho ve dveřích ap., přen. ustoupit komu

colpo: sul colpona místě, okamžitě, ihned zemřít ap.

complemento: complemento di luogo/mezzopříslovečné určení místa/způsobu

contante: in contantiv hotovosti, hotově, přen. okamžitě, na místě o úhradě

dare: dare strada a quhnout, udělat místo komu, pustit koho nechat projít

destinazione: giungere a destinazionedorazit do místa určení

dimora: ultima/estrema dimoramísto posledního odpočinku hrob

disponibile: posti disponibilivolná místa

disponibilità: disponibilità di posti di lavorovolná pracovní místa

giusto: uomo giusto al posto giustočlověk na správném místě

guida: posto di guidamísto řidiče v autě

invece: invece di (fare) qc(na)místo čeho, místo toho, aby

luogo: luogo di nascitamísto narození

nascita: luogo/data di nascitamísto/datum narození

ortivo: punto ortivomísto, kde vychází hvězda

partenza: punto di partenzavýchozí bod, místo odjezdu

pellegrinaggio: luogo di pellegrinaggiopoutní místo

piazza: piazza d'onorečestné místo

piede: posto in piedimísto k stání

pirata: pirata della strada, auto pirata= řidič, který ujel z místa nehody

posto: posto al solemísto na slunci

prenotato: posti prenotatirezervovaná místa

punto: punto decimaledesetinné místo

rimettere: rimettere qc al suo postovrátit co na své místo

scambiarsi: scambiarsi i postivyměnit si místa, vyměnit se, prohodit se, přesednout si vzájemně

sedere: posti a sederemísta k sezení

segno: a segnodo terče vstřelený ap., i přen. do černého, správně, na správném místě jak má být

servito: zona servitamísto na bydlení s dobrou občanskou vybaveností

sfera: nelle alte sfereve vyšších kruzích, na vyšších místech

sgambetto: fare lo sgambetto a qpodrazit nohy/nohu, nastavit nohu komu, přen. podrazit, připravit o místo koho

sostituzione: in sostituzione di q/qc(na)místo koho/čeho, jako náhrada za, náhradou za, výměnou za koho/co

spazio: fare spazio a qudělat místo komu

stante: seduta stantena místě, okamžitě

stanza: stanza dei bottoniřídící místnost, přen. vyšší místa kde se rozhoduje ap.

svolgimento: luogo di svolgimento di qcmísto konání čeho

vacante: posti vacantivolná místa pracovní ap.

vendita: punto venditaprodejní místo

venire: venire primabýt přednější, mít přednost, být na prvním místě v důležitosti ap.

volume: qc fa volumeco zabírá místo, překáží

familiare: luoghi familiariznámá místa

inoltre: È un luogo bellissimo, e inoltre tranquillo.Je to krásné a navíc klidné místo.

largo: (Fate) largo!Udělejte místo!, Uhněte!, Z cesty!, Uvolněte cestu!

occupare: Questo tavolo occupa troppo posto.Ten stůl zabírá příliš mnoho místa.

occupato: Scusi, questo posto è occupato?Promiňte, je to místo obsazené?

per: Te lo dirà lui per me.On ti to řekne místo mě.

poltrona: due poltrone di prima filadvě místa do první řady

portarsi: La polizia si portò sul luogo dell'incidente.Policie dorazila na místo nehody.

posizione: È arrivato in prima posizione.Přijel na prvním místě.

prendere: Prende troppo spazio.Zabírá příliš mnoho místa.

proprio: mettere le cose al proprio postodát věci na své místo

binario: essere sul binario giustobýt na správném místě při správné souhře okolností

linea: in prima linea ...na předním místě ...

piaga: přen. mettere il dito sulla piaga(na)sypat sůl do rány, dotknout se bolavého místa

pronto: Pronti, via!Na místa, vpřed!

toma: Roma per tomajedno místo druhého

ventre: ventre mollei přen. slabiny, citlivé místo