Hlavní obsah

complemento

Podstatné jméno mužské

  1. doplněk, doplnění, dodatek co doplňujea complemento di qcjako doplněk k čemu
  2. rozvíjející větný člen, doplněkcomplemento oggettopřímý předmětcomplemento di terminenepřímý předmětcomplemento di luogo/mezzopříslovečné určení místa/způsobu

Vyskytuje se v

modo: complemento di modopříslovečné určení způsobu

oggetto: gramm. complemento oggettopředmět věty

predicativo: gramm. complemento predicativopřísudkový větný člen

příslovečný: příslovečné určenícomplemento (avverbiale)

určení: příslovečné určení způsobu/místa/časucomplemento di modo/luogo/tempo