Hlavní obsah

piede

Podstatné jméno mužské

  1. noha od kotníku dolů, chodidlo, tlapa zvířecíIn piedi!Vstaň(te)!Si è alzato in piedi.Postavil se na nohy.Andiamo a piedi.Jdeme pěšky.È in piedi dalle sei.Je vzhůru od šesti.a piedi nudibosky, nabosotra i piedipod nohamain piedina nohou, vstoje, na nohyessere in piedistát, být na noháchin punta di piedina špičkáchsu due piediihned, neprodlenědalla testa ai piediod hlavy až k patěa piede liberona svobodě být vyšetřovánposto in piedimísto k stánímettere piede in qcvstoupit, vkročit kamavere un piede nella fossabýt jednou nohou v hroběPied'arm!K noze zbraň!
  2. noha stolu, pat(k)a sloupu ap.piede di colonnapata sloupu
  3. piedi úpatí hory ap.ai piedi del montena úpatí hory
  4. (spodní) stonek, košťál rostlinprendere piedezakořenit, i přen. (u)chytit se, ujmout se nové ap.
  5. stopa délková míra
  6. stopa v časoměrném verši
  7. pata kolmice

Vyskytuje se v

piede: úpatí hory ap.piedi

a: jít pěškyandare a piedi

andare: jít pěškyandare a piedi

balzare: vyskočit na nohybalzare in piedi

capo: od hlavy k patěda capo a piedi

cavalletto: trojnožkacavalletto a tre piedi

collo: nárt nohycollo del piede

equino: koňská nohamed. piede equino

fallo: přešlap, chyba nohou v tenisefallo di piede

in: vejít po špičkáchentrare in punta di piedi

mettere: založit comettere in piedi qc

nudo: naboso, boskya piedi nudi

palla: být pro koho koulí na noze/velkou zátěžíessere la palla al piede di q

pestare: dupat, podupávatpestare i piedi

pezza: zacházet s kým jako s onucítrattare q come una pezza da piedi

posto: místa na stáníposti in piedi

punta: jít po špičkáchcamminare in punta di piedi

restare: zůstat státrestare in piedi

rimettere: vrátit serimettere piede in un luogo

schiacciare: šlápnout/dupnout komu na nohuschiacciare un piede a q

stare: stát na nohoustare in piedi

strascicare: ploužit se, štrachat se, šourat sestrascicare i piedi

strisciare: šoupat nohamastrisciare i piedi

tenersi: udržet se na nohoutenersi in piedi

trascinare: courat se, šourat setrascinare i piedi

turismo: pěší turistikaturismo a piedi

zoppo: kulhat na pravou nohuessere zoppo dal piede destro

circolare: Tady se chodí jen pěšky.Qui si circola solo a piedi.

forzare: Noha je v botě příliš zmáčknutá.Il piede forza nella scarpa.

malapena: Sotva/Tak tak se držel na nohou.Riusciva a malapena a stare in piedi.

mancare: nemít pevnou zem pod nohamamancare la terra sotto i piedi

percorrere: Urazili 30 km pěšky.Hanno percorso 30 km a piedi.

pezzo: Ušli jsme pěkný kus cesty pěšky.Abbiamo fatto un bel pezzo di strada a piedi.

dormire: spát vestoje, padat únavoudormire in piedi

morire: (najednou) natáhnout bačkory/brka náhle zemřítpřen. hovor. morire con le scarpe (ai piedi)

muovere: nehnout se z místanon muovere piede

puntare: postavit si hlavu, šprajcnout se, zabejčit sepuntare i piedi

scarpa: být chudý jako kostelní myš, mít holý zadek být chudýnon avere scarpe ai piedi

testa: od hlavy až k patědalla testa ai piedi

togliersi: Uhni!, Vypadni!Togliti dai piedi/di mezzo!

tomba: být jednou nohou v hroběavere un piede nella tomba

zappa: podřezat si pod sebou větev, naběhnout si, uškodit sipřen. darsi la zappa sui piedi

flek: z fleku hnedimmediatamente, sul momento, lì per lì, sul colpo, z hlavy - říct, vědět su due piedi

chodit: chodit pěškyandare a piedi

koňský: med. koňská nohapiede equino

nehet: nehty na ruce/nozeunghie delle mani/dei piedi

noha: na nohou stát ap.in piedi

osedlat: osedlat si kohodominare q, vláčet s ap. metter i piedi in testa a q

pěší: pěší túraescursione a piedi, horská trekking

plést se: plést se komu do cestyintralciare la strada a q, stare tra i piedi di q

plochý: ploché nohypiedi piatti

připlést se: připlést se do cesty komucapitare fra i piedi a q

spatný: sport. stoj spatnýposizione a piedi uniti

stání: místa k stání v autobuse ap.posti in piedi

stoj: dělat co ve stojefare qc (essendo) in piedi

svůj, svá, své, svoje: jít po svých pěškyandare a piedi

šlápnout: špatně šlápnoutmettere male il piede

šoupat: šoupat nohamastrascicare/strisciare i piedi

špička: špičkypunta dei piedi

těžkopádný: být těžkopádný v chůzi ap.avere i piedi pesanti

turistika: pěší turistikaescursionismo , turismo a piedi, v náročném terénu trekking

úpatí: na úpatí kopceai piedi della collina

uškodit: uškodit sifarsi male, přen. darsi la zappa sui piedi

bolet: Bolí mě nohy.Mi fanno male i piedi.

dopadat: Dopadal na levou nohu.Zoppicava con il piede sinistro.

dupnout: Dupla mi na nohu.Mi ha pestato il piede.

chůze: Je to odsud pět minut chůze.È a cinque minuti a piedi da qui.

jít: jít pěškyandare a piedi

motat se: Nemotejte se tady pořád.Non state sempre in mezzo ai piedi.

pianta: chodidlo, šlapka část nohypianta (del piede)

o: Kočka se mi třela o nohu.Il gatto mi si strofinava contro il piede.

pěšky: Půjdeme pěšky.Andiamo a piedi.

postavit: Tohle tě zase postaví na nohy.Questo ti rimette in piedi.

povstat: Prosím, povstaňte.In piedi, per favore.

rozříznout: Rozřízla si nohu o střep.Si è tagliata il piede con un coccio.

sotva: Sotva stál/-a.Riusciva a malapena a stare in piedi.

stát: Jen jeden dům zůstal stát.Solo una casa sta ancora in piedi.

udržet se: udržet se na nohoureggersi in piedi

udupat: udupat oheňspegnere il fuoco pestando con i piedi

urazit: Urazili jsme 20 km pěšky.Abbiamo percorso venti chilometri a piedi.

vkročit: Víckrát jsem tam nevkročil.Non ci ho messo piede mai più.

vyskočit: vyskočit na nohybalzare in piedi

vztyk: Vztyk!In piedi!

z, ze: Sundej ty nohy ze stolu!Tira giù i piedi dal tavolo!

zaclánět: Nezacláněj (tady)!Levati/Togliti di mezzo!, Fuori dai piedi!

coul: být každým coulem čímessere qc della testa ai piedi

hrob: být jednou nohou v hroběavere un piede nella tomba

lízat: lízat komu patyleccare i piedi a q

mráz: nálada na bodu mrazumorale sotto i piedi/tacchi

onuce: zacházet s kým jako s onucítrattare q come una pezza da piedi

pata: od hlavy (až) k patě/po patyda capo a piedi

pýcha: Pýcha předchází pád.Superbia va a cavallo e torna a piedi.

vykročit: vykročit správnou/špatnou nohoupartire col piede giusto/sbagliato