Hlavní obsah

sotva, sotvaže

Spojka

  • appenaSotva mě uviděla ...Appena mi ha visto...

Vyskytuje se v

patrný: Skvrna byla sotva patrná.La macchia era appena visibile.

popadat: sotva popadat dechavere l'affanno, respirare a fatica, boccheggiare

viditelný: sotva viditelnýappena visibile

vzmoct se: sotva se vzmoci na costentare a fare qc

lézt: Už sotva lezu.Non ne posso più., Sono stanco morto.

motat: Sotva motal nohama.Barcollava e a malapena riusciva a camminare.

sotva: Sotva mě uviděla ...Appena mi ha visto...

appena: sotva viditelnýappena visibile

fiatone: být zadýchaný, sotva popadat dechavere il fiatone

sensibile: sotva patrnýappena sensibile

stento: stěží, sotva, s obtížemi, namáhavě, s vypětím (všech) sila stento

visibile: sotva viditelný/patrnýappena visibile

avere: Sotva vyžije má všeho málo.Ha poco da vivere.

malapena: Sotva/Tak tak se držel na nohou.Riusciva a malapena a stare in piedi.

stentare: Sotva/Stěží zaplatí.Stenta a pagare.

gamba: Sotva stojím na nohou.Non ho più le gambe.

lunario: sotva vyžít/vyjít s penězi, žít od výplaty k výplatě(appena) sbarcare il lunario

: stěží, sotvasì e no