Hlavní obsah

noha

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (končetina) anat. gamba f(od kotníku dolů) piede mna nohou stát ap.in piedidát si nohu přes nohuincrociare le gambevzhůru nohama obráceně(člověk) a testa in giù, (věc) capovolto/-a, sottosopra
  2. (stolu ap.) piede m(hřibu) gambo m

Vyskytuje se v

gyps: hovor. mít nohu v gypsuavere una gamba in gesso

holit: holit si nohydepilarsi le gambe

koňský: med. koňská nohapiede equino

nadvakrát: nadvakrát zlomená nohauna doppia frattura alla gamba

nehet: nehty na ruce/nozeunghie delle mani/dei piedi

noha: na nohou stát ap.in piedi

obrátit: obrátit co vzhůru nohamacapovolgere, rivoltare, i přen. mettere (tutto) sottosopra/a soqquadro

plochý: ploché nohypiedi piatti

pokrčit: pokrčit nohypiegare le ginocchia/gambe

přehodit: přehodit nohu přes nohuaccavallare le gambe

přeložit: přeložit nohu přes nohuaccavallare le gambe

přes, přese: dát (si) nohu přes nohuaccavallare le gambe

roztáhnout: roztáhnout nohydivaricare le gambe

sádra: mít nohu v sádřeavere la gamba ingessata

škrabka: škrabka na nohytagliacalli

šoupat: šoupat nohamastrascicare/strisciare i piedi

volný: být na volné nozelavorare come freelance/libero professionista

vzhůru: obrátit co vzhůru nohama vrchem dolůcapovolgere qc

bolet: Bolí mě nohy.Mi fanno male i piedi.

dopadat: Dopadal na levou nohu.Zoppicava con il piede sinistro.

dupnout: Dupla mi na nohu.Mi ha pestato il piede.

křeč: Dostal jsem křeč do nohy.Mi è venuto un crampo alla gamba.

kulhat: Po úrazu kulhá na levou nohu.Dopo l'incidente zoppica alla gamba sinistra.

napadat: Napadá na levou nohu.Zoppica dalla gamba sinistra.

o: Kočka se mi třela o nohu.Il gatto mi si strofinava contro il piede.

otřít se: Kocour se mi otřel o nohu.Il gatto si è strofinato alla mia gamba.

ovázat: Ovázali mi nohu.Mi hanno fasciato la gamba.

podrazit: Podrazil mi nohu.Mi ha fatto lo sgambetto.

pohnout: Nemůžu pohnout nohama.Non posso muovere le gambe.

postavit: Tohle tě zase postaví na nohy.Questo ti rimette in piedi.

postřelit: Postřelili ho do nohy.Gli hanno sparato alla gamba.

protáhnout: protáhnout si nohysgranchirsi/stiracchiare le gambe

přenést: přenést váhu (z nohy na nohu)spostare/trasferire il peso da una gamba all'altra

rozkročený: mít rozkročené nohy, být rozkročenýstare a gambe aperte/divaricate

rozříznout: Rozřízla si nohu o střep.Si è tagliata il piede con un coccio.

samý: Nohy měl samou jizvu.Aveva le gambe piene di cicatrici., Aveva le gambe tutto una cicatrice.

šlápnout: Šlápnul mi na nohu.Mi ha pestato il piede.

udržet se: udržet se na nohoureggersi in piedi

vyskočit: vyskočit na nohybalzare in piedi

vzduch: kopat nohama do vzduchuscalciare, sgambettare

z, ze: Sundej ty nohy ze stolu!Tira giù i piedi dal tavolo!

hrob: být jednou nohou v hroběavere un piede nella tomba

klacek: házet klacky pod nohy komumettere i bastoni tra le ruote a q, intralciare q

půda: ztrácet půdu pod nohamaperdere terreno

rameno: vzít nohy na ramenadarsela a gambe

trhnout: Trhni si nohou!Va' a farti friggere.

vykročit: vykročit správnou/špatnou nohoupartire col piede giusto/sbagliato

accavallare: dát/přehodit si nohu přes nohuaccavallare le gambe

anteriore: přední nohyzampe anteriori

balzare: vyskočit na nohybalzare in piedi

battitore: (pracující) na volné noze, sport. zadní stoper, liberobattitore libero

composto: sedět s nohama u sebetenere le gambe composte

depilarsi: (o)holit si nohydepilarsi le gambe

distendere: natáhnout nohy/rucedistendere le gambe/braccia

divaricare: dát nohy od sebe, roznožitdivaricare le gambe

equino: koňská nohamed. piede equino

fallo: přešlap, chyba nohou v tenisefallo di piede

gamba: protáhnout si nohysgranchire le gambe

irrigidito: ztuhlé nohygambe irrigidite

largo: rozkročený, s nohami od sebea gambe larghe

palla: být pro koho koulí na noze/velkou zátěžíessere la palla al piede di q

peloso: chlupaté nohygambe pelose

penzolare: pohupovat nohamafar penzolare le gambe

penzoloni: kývat (nohama)stare a penzoloni

perdere: zůstávat pozadu, ztrácet půdu po nohamaperdere terreno

pesante: těžké nohygambe pesanti

piede: pod nohamatra i piedi

piedino: dotknout se nohou láskyplně, tajně ap.hovor. fare (il) piedino

rimettere: postavit koho znovu na nohy uzdravitrimettere in piedi q

schiacciare: šlápnout/dupnout komu na nohuschiacciare un piede a q

separare: rozkročit se, dát nohy od sebeseparare le gambe

sgambetto: podrazit nohy/nohu, nastavit nohu komu, přen. podrazit, připravit o místo kohofare lo sgambetto a q

soqquadro: přen. (být) vzhůru nohama zpřeházený ap.(essere) a soqquadro

sottosopra: obrátit co vzhůru nohama, rozhodit, nabourat co systém ap., udělat bordel v čemmettere sottosopra qc

spiccare: vzlétnout, přen. vzít nohy na ramenaspiccare il volo

stirare: natáhnout (si) nohystirare le gambe

storto: křivé nohygambe storte

motat: motat nohamapotácet se barcollare, traballare

strisciare: šoupat nohamastrisciare i piedi

tacco: vzít nohy na ramena, prásknout do botalzare i tacchi

tenersi: udržet se na nohoutenersi in piedi

zoppo: kulhat na pravou nohuessere zoppo dal piede destro

forzare: Noha je v botě příliš zmáčknutá.Il piede forza nella scarpa.

malapena: Sotva/Tak tak se držel na nohou.Riusciva a malapena a stare in piedi.

mancare: nemít pevnou zem pod nohamamancare la terra sotto i piedi

reggere: Už se neudržím na nohou.Le gambe non mi reggono.

saldo: stát pevně na nohoureggersi/tenersi saldo (sulle gambe)

strofinarsi: Kočka se otírá o moje nohy.Il gatto si strofina contro le mie gambe.

alzare: utéct, vzít nohy na ramena/do zaječíchalzare i tacchi

cane: Nebyla tam ani noha.Non c'era un cane.

coda: s ocasem (staženým) mezi nohama poníženě ap.con la coda fra le gambe

saltare: jít do toho po hlavě, skočit do toho rovnýma nohamasaltare il fosso

scappare: utíkat co komu nohy stačíscappare a gambe levate

tomba: být jednou nohou v hroběavere un piede nella tomba

troncare: unavit, vyčerpat, přen. podrazit nohy, házet klacky pod nohy komutroncare le gambe a q