Hlavní obsah

noha

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (končetina) anat. gamba f(od kotníku dolů) piede mna nohou stát ap.in piedidát si nohu přes nohuincrociare le gambevzhůru nohama obráceně(člověk) a testa in giù, (věc) capovolto/-a, sottosopra
  2. (stolu ap.) piede m(hřibu) gambo m

Vyskytuje se v

motat: motat nohamapotácet se barcollare, traballare

gyps: hovor. mít nohu v gypsuavere una gamba in gesso

holit: holit si nohydepilarsi le gambe

koňský: med. koňská nohapiede equino

nadvakrát: nadvakrát zlomená nohauna doppia frattura alla gamba

nehet: nehty na ruce/nozeunghie delle mani/dei piedi

obrátit: obrátit co vzhůru nohamacapovolgere, rivoltare, i přen. mettere (tutto) sottosopra/a soqquadro

plochý: ploché nohypiedi piatti

pokrčit: pokrčit nohypiegare le ginocchia/gambe

přehodit: přehodit nohu přes nohuaccavallare le gambe

přeložit: přeložit nohu přes nohuaccavallare le gambe

přes, přese: dát (si) nohu přes nohuaccavallare le gambe

roztáhnout: roztáhnout nohydivaricare le gambe

sádra: mít nohu v sádřeavere la gamba ingessata

škrabka: škrabka na nohytagliacalli

šoupat: šoupat nohamastrascicare/strisciare i piedi

volný: být na volné nozelavorare come freelance/libero professionista

volný: novinář na volné nozegiornalista freelance

vzhůru: obrátit co vzhůru nohama vrchem dolůcapovolgere qc

bolet: Bolí mě nohy.Mi fanno male i piedi.

dopadat: Dopadal na levou nohu.Zoppicava con il piede sinistro.

dupnout: Dupla mi na nohu.Mi ha pestato il piede.

křeč: Dostal jsem křeč do nohy.Mi è venuto un crampo alla gamba.

kulhat: Po úrazu kulhá na levou nohu.Dopo l'incidente zoppica alla gamba sinistra.

motat: Sotva motal nohama.Barcollava e a malapena riusciva a camminare.

napadat: Napadá na levou nohu.Zoppica dalla gamba sinistra.

o: Kočka se mi třela o nohu.Il gatto mi si strofinava contro il piede.

otřít se: Kocour se mi otřel o nohu.Il gatto si è strofinato alla mia gamba.

ovázat: Ovázali mi nohu.Mi hanno fasciato la gamba.

podrazit: Podrazil mi nohu.Mi ha fatto lo sgambetto.

pohnout: Nemůžu pohnout nohama.Non posso muovere le gambe.

postavit: Tohle tě zase postaví na nohy.Questo ti rimette in piedi.

postřelit: Postřelili ho do nohy.Gli hanno sparato alla gamba.

protáhnout: protáhnout si nohysgranchirsi/stiracchiare le gambe

přenést: přenést váhu (z nohy na nohu)spostare/trasferire il peso da una gamba all'altra

rozkročený: mít rozkročené nohy, být rozkročenýstare a gambe aperte/divaricate

rozříznout: Rozřízla si nohu o střep.Si è tagliata il piede con un coccio.

samý: Nohy měl samou jizvu.Aveva le gambe piene di cicatrici., Aveva le gambe tutto una cicatrice.

šlápnout: Šlápnul mi na nohu.Mi ha pestato il piede.

udržet se: udržet se na nohoureggersi in piedi

vyskočit: vyskočit na nohybalzare in piedi

vzduch: kopat nohama do vzduchuscalciare, sgambettare

z, ze: Sundej ty nohy ze stolu!Tira giù i piedi dal tavolo!

hrob: být jednou nohou v hroběavere un piede nella tomba

klacek: házet klacky pod nohy komumettere i bastoni tra le ruote a q, intralciare q

půda: ztrácet půdu pod nohamaperdere terreno

rameno: vzít nohy na ramenadarsela a gambe

trhnout: Trhni si nohou!Va' a farti friggere.

vykročit: vykročit správnou/špatnou nohoupartire col piede giusto/sbagliato

accavallare: accavallare le gambedát/přehodit si nohu přes nohu

anteriore: zampe anterioripřední nohy

balzare: balzare in piedivyskočit na nohy

battitore: battitore libero(pracující) na volné noze, sport. zadní stoper, libero