Hlavní obsah

luogo

Podstatné jméno mužské

  1. místovenire in luogo di qpřijít místo koholuogo di nascitamísto narozeníavere luogokonat seluogo di lavoropracovištěluogo di destinazionemísto určeníluogo di villeggiaturarekreační oblastluogo comunestále omílaná frázegente del luogomístní lidéfuori luogonemístný žert ap.
  2. příležitostdonna di basso luogožena nižšího stavu

Vyskytuje se v

avere: konat seaver luogo

complemento: příslovečné určení místa/způsobucomplemento di luogo/mezzo

comune: běžná věc, přen. klišé, obehraná frázeluogo comune

nascita: místo/datum narozeníluogo/data di nascita

pellegrinaggio: poutní místoluogo di pellegrinaggio

primo: v prvé řaděin primo luogo

qualche: někdein/da qualche luogo/parte/posto

svolgimento: místo konání čeholuogo di svolgimento di qc

villeggiatura: letovisko, rekreační oblastluogo di villeggiatura

familiare: známá místaluoghi familiari

inoltre: Je to krásné a navíc klidné místo.È un luogo bellissimo, e inoltre tranquillo.

portarsi: Policie dorazila na místo nehody.La polizia si portò sul luogo dell'incidente.

druhý: za druhé ve výčtusecondariamente, in secondo luogo

fráze: otřepaná frázeluogo comune

jednak: jednak ... (a) jednakza prvé - za druhé in primo luogo ... e in secondo luogo, na jedné straně, na druhé straně da un lato ... dall'altro

konání: místo konání čehostanovené sede , kde něco proběhlo luogo di svolgimento

malebný: malebný kout(ek) v krajině ap.luogo pittoresco

místo: místo narozeníluogo di nascita

narození: datum/místo narozenídata /luogo di nascita

pobyt: místo pobytuluogo di soggiorno, trvalého luogo della residenza, destinace destinazione

pohřební: pohřební místo pohřebištěluogo di sepoltura

první: za prvé ... a za druhéin primo luogo ... e in secondo luogo

původ: místo/země původuluogo /paese di origine

rekreační: rekreační oblastluogo /località di villeggiatura

sucho: uchovávat co v suchuconservare qc in luogo asciutto, tenere qc all'asciutto

třetí: za třetí ve výčtuin terzo luogo

určení: příslovečné určení způsobu/místa/časucomplemento di modo/luogo/tempo

za: za prvé/druhéprimo/secondo, in primo/secondo luogo

zajímavost: turistické zajímavostiluoghi d'interesse

zavdat: zavdat příčinu čemudare occasione/luogo/adito a qc, vyvolat provocare qc

konat se: ... se bude konat v pondělí.... avrà luogo lunedì.

mnohý: na mnoha místechin molti luoghi

obehraný: To už je obehrané. klišé ap.Questo è un luogo comune.

luogo: místo narozeníluogo di nascita