Hlavní obsah

třetí

Číslovka

  • terzo/-atřetího dubnail tre (di) aprileza třetí ve výčtuin terzo luogomat. na třetí mocněníalla terzaling. třetí stupeň přídavného jménasuperlativo mcestovat třetí třídouviaggiare in terza classetřetí světil Terzo Mondopo třetíper la terza volta

Vyskytuje se v

dvacet: dvacet jedna/dva/třiventuno/ventidue/ventitré

chod: jídlo o třech chodechun pasto di tre portate

král: Tři královéi (tre) Re Magi

mocnina: třetí mocninacubo , terza potenza

nad, nade: tři stupně nad nuloutre gradi sopra lo zero

odmocnina: druhá/třetí/čtvrtá odmocninaradice quadrata/cubica/quarta

pád: ling. první/druhý/třetí/čtvrtý/pátý/šestý/sedmý pád v češtině(caso) nominativo/genitivo/dativo/accusativo/vocativo/locativo/strumentale

pětina: tři pětinytre quinti

říše: hist. Třetí říše nacistické NěmeckoTerzo Reich

sto: tři/čtyři statrecento/quattrocento

stupeň: první/druhý/třetí stupeň adjektiv ap.grado positivo/comparativo/superlativo

tečka: tři tečky v textupunti di sospensione, tre puntini

umocnit: umocnit co na třetíelevare qc al cubo/alla terza (potenza)

a: pět a tři je osmcinque più tre fa otto

během: Během pouhých tří let se změnil.È cambiato in soli tre anni.

čtvrt: Je tři čtvrtě na deset.Sono le dieci meno un quarto., Sono le nove e tre quarti.

dějství: hra o třech dějstvíchopera teatrale in tre atti, commedia in tre atti

hodina: ve tři/čtyři hodinyalle tre/quattro

lomit: mat. dvě lomeno třemidue fratto tre

mladší: Je o tři roky mladší než já.È (di) tre anni più giovane di me.

o: o půl třetíalle due e mezzo

obsadit: Obsadil třetí místo.Si è classificato terzo.

odpoledne: ve tři odpolednealle tre del pomeriggio

po: po třech zaráztre alla volta

pokoj: Potřebuji pokoj na tři dny.Ho bisogno di una camera per tre giorni.

poležet si: Poležel si tři týdny v nemocnici.È rimasto nell'ospedale per tre settimane.

proti: Jsme tři proti dvěma.Siamo in tre contro due.

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Tre più due fa cinque.

set: Vyhrál ve třech setech.Ha vinto in tre set.

stavit se: Stavím se pro tebe ve tři.Passo a prenderti alle tre.

tah: tři dny v tahu v kusetre giorni di fila

umrznout: Tři lidé umrzli.Tre persone sono morte assiderate.

vyřízení: Na vyřízení žádosti mají tři týdny.Hanno tre settimane per trattare la richiesta.

za: Vrátila se za tři dny.È ritornata dopo tre giorni.

zaujímat: Zaujímá třetí místo.Occupa il terzo posto.

šetřit: Kdo šetří, má za tři.Un soldo risparmiato è un soldo guadagnato.

alle: ve tři hodinyalle tre

anno: před třemi roky/letytre anni fa

atto: komedie o třech aktech tříaktovácommedia in tre atti

befana: na Tři králealla befana

binario: na třetím nástupištial binario tre

consecutivo: tři dny po soběper tre giorni consecutivi

cubo: na třetí umocnění, přen. na druhou zdůrazněníal cubo

di: ve tři odpolednealle tre del pomeriggio

elevare: umocnit na druhou/na třetí/na čtvrtoumat. elevare al quadrato/al cubo/alla quarta potenza

età: třetí věk stáříterza età

in: hra o třech dějstvíchcommedia in tre atti

interposto: pomocí prostředníka/zprostředkovatele, skrze třetí osobuper interposta persona

mondo: Třetí světterzo mondo

paese: země Třetího světapaesi del Terzo mondo

puntino: tři tečky, trojtečka interpunkční znaménkogramm. puntini di sospensione

radice: třetí odmocninaradice cubica

scarso: necelé tři kilometry, slabé tři kilometrytre chilometri scarsi

tempo: nadvakrát/natřikrát udělat ap., ve dvou/třech splátkách zaplatitin due/tre tempi

termine: do tří dnínel termine di tre giorni

terzo: třetí světTerzo Mondo

tre: tři čtvrtinytre quarti

tris: dát tři gólycalare il tris

tutto: všechny tři kamarádkytutt'e tre le amiche

ustione: popálenina prvního/druhého/třetího stupněustione di primo/secondo/terzo grado

vasca: uplavat tři bazény/délkyfare tre vasche

volta: tři krát tři je devěttre volte tre fa nove

avere: Moje dcera má tři roky.Mia figlia ha tre anni.

cadauno: tři eura za kus, kus po třech eurotre euro cadauno

che: Jsou to tři měsíce, co jsem ho neviděl.Sono tre mesi che non lo vedo.

classe: Chodí do třetí třídy základní školy.Frequenta la terza classe elementare.

composto: byt o třech místnostech s příslušenstvímun appartamento composto da tre camere e servizi

consistere: Dílo se skládá ze tří svazků.L'opera consiste di tre volumi.

crescere: Přibral jsem (o) tři kila.Sono cresciuto di tre chili.

da: Bydlíme tady už tři roky.Viviamo qui da tre anni.

difilato: tři hodiny v kuseper tre ore difilato

dimagrire: Zhubla (o) tři kila.È dimagrita di tre chili.

essere: Už jsem ho neviděl tři roky.Sono tre anni che non lo vedo.

fare: Jsou to už tři roky, co...Fanno tre anni da che ...

giornata: To budou tři dny práce.Ci vorranno tre giornate per farlo.

giro: závod na tři kolauna corsa di tre giri

meno: Teploměr ukazuje minus tři (stupně).Il termometro segna meno tre.

mettere: Zabere to tři hodiny, než tam doj(e)deme.Ci mette tre ore per arrivare.

ogni: Vídám ho každé tři dny.Lo vedo ogni tre giorni.

più: devět plus tři je dvanáctnove più tre fa dodici

pressappoco: Jsou to přibližně tři kilometry.Sono pressappoco tre chilometri.

trascorrere: Uběhly tři měsíce.Sono trascorsi tre mesi.

uguale: Tři plus tři se rovná šest.Tre più tre è uguale a sei.

candela: dělat třetího do páru, být za křena milenecké dvojici ap.tenere/reggere la candela

litigante: Když se dva perou, třetí se směje.Tra due litiganti il terzo gode.

lume: být za třetího, hovor. dělat komu křenatenere il lume a q

merla: poslední tři mrazivé lednové dny z italské pohádky o kosici, která přečkala tyto 3 dny ukrytá v komíněgiorni della merla

ospite: Návštěva a ryba třetí den smrdí.L'ospite è come il pesce, dopo tre giorni puzza.

třetí: třetího dubnail tre (di) aprile