Hlavní obsah

in

Předložka

  1. v, do místněVado in Italia.Jedu do Itálie.Sono in Italia.Jsem v Itálii.in quella direzionetím směrementrare in punta di piedivejít po špičkáchin realtàve skutečnosti
  2. na, do narazit ap.
  3. na části ap.convertire gli euro in dollarisměnit eura za dolarydividere in duerozdělit na dvě částicommedia in tre attihra o třech dějstvích
  4. v, během, do časověin primaverana jařein gioventùv mládínel 1945v roce 1945in tre giorniběhem/do tří dnů
  5. na následnostv spojeních s předložkou didi giorno in giornoze dne na den
  6. vyjadřuje způsobin frettarychle, spěšněentrare in punta di piedivejít po špičkách
  7. z(e) o materiálu ap.poltrona in pellekožené křeslo
  8. vyjadřuje užití prostředkuviaggiare in trenojet vlakem
  9. vyjadřuje cíl, účelaccorrere in aiutopřispěchat na pomoc

Vyskytuje se v

acquolina: sbíhání slin, laskominy chutěacquolina (in bocca)

bambola: mimo mentálněin bambola

contempo: současně, přitom, zároveňnel contempo

contrassegno: na dobírku zaslaný(in) contrassegno

controluce: v protisvětle(in) controluce

di: z ... do ..., z ... na ...di ... in ...

abbandono: nechat co zpustnoutlasciare qc in abbandono

abitare: bydlet v podnájmu/u rodičůabitare in affitto/dai genitori

accanirsi: být zažraný do práceaccanirsi nel lavoro

accorrere: přispěchat komu na pomocaccorrere in aiuto di q

adamitico: v rouše Adamověpřen. in costume adamitico

adesso: odteď (nadále)da adesso (in poi)

adiacenza: v okolí, v blízkostinelle adiacenze

adorazione: být jako u vytržení z čehopřen. essere/stare in adorazione davanti a q/qc

affitto: pronajmout, dát do (pro)nájmu co komudare in affitto qc a q

aggiunta: (ještě) navíc, kromě toho, nadtoin aggiunta

agguato: čekat/číhat v zálozestare in agguato

agitazione: být neklidný/rozrušenýessere in agitazione

agrodolce: na sladkokyselo upravenýin agrodolce, all'agrodolce

aiuto: přijít komu na pomocvenire in aiuto di q

alfabetico: podle abecedy, v abecedním pořadíin ordine alfabetico

allarme: vyplašit, vylekat, znepokojit kohomettere q in allarme

allegato: v příloze vám zasíláme ...in allegato Vi inviamo ...

allenamento: udržovat se ve formětenersi in allenamento

allestimento: stránka ve výstavbě, stránka se upravujepagina in allestimento

allevamento: bateriový chovallevamento in batteria

allineato: knihy vyrovnané na policilibri allineati sullo/nello scaffale

altalena: houpat se (na houpačce)andare in altalena

alternativa: jako alternativa k čemu, eventuálně, jinak případná možnostin alternativa a qc

altezza: výškově nastavitelnýregolabile in altezza

alto: vysoko, vzhůruin alto

amichevole: důvěrně sdělit ap., smírně vyřešit spor ap.in via amichevole

ammollo: dát odmočit/namočit comettere qc in ammollo/all'ammollo

ampio: v širším slova smyslunel significato ampio del termine

andare: jet autem/na koleandare in macchina/bicicletta

Ande: v Andáchnelle Ande

angustia: trápit se kvůli čemuessere in angustia per qc

animo: mít v úmyslu, hodlat, zamýšletavere in animo

anteprima: (již) předem, s předstihem před oficiálním uvedením ap., již před čím uvedený ap.in anteprima di qc

anticipo: předem, s předstihemin anticipo

antiorario: proti směru hodinových ručičekin senso antiorario

antisommossa: policejní těžkooděncipolizia in tenuta antisommossa

antitesi: být v protikladu k čemu, být v rozporu s čímessere in antitesi con qc

apnea: bez dýchání/dechu, na jeden nádech o potápění ap.in apnea

appalto: vypsat výběrové řízení/zakázku na co na kontrakt ap.dare qc in appalto

apparenza: podle všeho jak se zdá, jeví ap.in apparenza, all'apparenza

apparire: zjevit se ve snuapparire in sogno

appello: v řádném termínuin primo appello

apprensione: mít obavy/starost o kohostare in apprensione per q

arabo: arabsky psát ap.in arabo

argomento: nakousnout témaentrare in argomento

aria: vyletět do povětří vybouchnoutsaltare in aria

armonia: žít v harmonii s čímvivere in armonia con qc

arrampicata: technické lezení, lezení s umělými pomůckami skobami ap.arrampicata in artificiale

arretrato: mít skluz, být pozadu v čemessere in arretrato con qc

arrivare: dorazit načasarrivare in orario

arrivo: pozdní příchodarrivo in ritardo

artiglio: dostat se do spárů kohocadere negli/sotto gli artigli di q

aspettativa: vzít si volnomettersi in aspettativa

assaggio: dát ochutnat co komudare in assaggio qc a q

assegno: bianko šekassegno in bianco

assenza: v čí nepřítomnostiin assenza di q

assetto: dát do pořádku, uklidit, uspořádat comettere in assetto qc

assoluto: absolutně, naprosto, jednoznačněin assoluto

assorto: zamyšlený, zahloubaný, zadumanýassorto nei propri pensieri

astratto: čistě teoretickyin astratto

attesa: čekat (na) co, očekávat co, přen. být v očekávání těhotnáessere in attesa di qc

attimo: vmžikuin un attimo

attività: činný, aktivní osoba i sopkain attività

attivo: v činné služběin servizio attivo

atto: při čem, během, v průběhu čehoin atto di qc

auge: na vrcholu slávy ap.přen. in auge

aumento: zvyšovat se, narůstatessere in aumento

avanscoperta: provádět (předběžný) průzkum, (pro)zkoumat, rekognoskovat, obhlédnout terén ap.essere in avanscoperta

avanti: odteď nadáledi/da qui in avanti, d'ora in avanti

avere: mít v úmyslu dělat coavere in animo di fare qc

avvenire: v budoucnuin avvenire

azione: uvést co do pohybumettere qc in azione

baciare: políbit koho na tváře/čelobaciare q sulle guance/in fronte

bagaglio: nadměrné zavazadlobagaglio in eccesso

bagno: jít na záchodandare in/al bagno

baleno: v okamžiku, v okamžení, mrknutím okain un baleno

accomandita: komanditní společnost(società in) accomandita (semplice)