Hlavní obsah

appello

Podstatné jméno mužské

  1. vyvolá(vá)ní jmen, vyzvání osoby
  2. kontrola prezence ve škole ap.fare l'appelloudělat prezenci
  3. termín zkouškyin primo appellov řádném termínu
  4. a q výzva ke komu, apel na koho veřejná ap.fare appello a q/qcapelovat na koho/co
  5. odvolání k souducorte d'appelloodvolací soudricorrere in appello, fare appelloodvolat se, podat odvolání

Vyskytuje se v

condanna: condanna senza appellokonečný rozsudek bez (možnosti) odvolání

sentenza: appellarsi contro una sentenzaodvolat se proti rozsudku

odvolací: práv. odvolací soudcorte di appello

opravný: (první)/druhý opravný termín na univerzitěsecondo/terzo appello d'esame