Hlavní obsah

assegno

Podstatné jméno mužské

  1. assegno (bancario) šekfare/intestare un assegnovystavit/vypsat šekassegno in biancobianko šekassegno scopertonekrytý šekassegno trasferibilepřevoditelný šekassegno turisticocestovní šekriscuotere/incassare un assegnonechat si proplatit šek
  2. příspěvek, přídavek, dávka účelová částkaassegno vitaliziodoživotní rentaassegno alimentarevýživnéassegno parentalerodičovský příspěvek

Vyskytuje se v

assegno: assegno (bancario)šek

blocchetto: blocchetto degli assegnišeková knížka

carnet: carnet di assegnišeková knížka

coperto: assegno copertokrytý šek

libretto: libretto di assegnišeková knížka

porto: porto assegnatodopravné platí příjemce

scoperto: assegno scopertonekrytý šek

staccare: staccare un assegnovystavit šek

assegnato: Il tempo assegnato è scaduto.Stanovený čas vypršel.

ohodnotit: assegnare punti a q/qcbodově ohodnotit koho/co

platit: pagare con assegnoplatit šekem

proplatit: riscuotere un assegnonechat si proplatit šek

přídavek: assegno famigliarepřídavek na dítě

příspěvek: assegno familiareekon. rodinný příspěvek

rodičovský: assegno parentalerodičovský příspěvek

řad: (assegno) all'ordineekon. (šek) na řad

šek: assegno turistico, traveller's chequecestovní šek

šekový: libretto di assegnišeková knížka

vystavit: intestare un assegno a qekon. vystavit komu šek

přidělit: Hanno assegnato la commessa alla concorrenza.Zakázku přidělili konkurenci.

zadat: assegnare i compiti per casazadat domácí úkol

assegnare: Il premio sarà assegnato ...Cena bude udělena ...