Hlavní obsah

vystavit

Vyskytuje se v

dobropis: vystavit komu dobropisemettere una nota di credito a favore di q

faktura: fin. vystavit fakturu komu, na kohoemettere (la) fattura a q

nebezpečí: vystavit nebezpečí koho/comettere a repentaglio q/qc

recept: vystavit receptfare una ricetta

riziko: vystavit koho/co rizikuesporre q/qc al rischio

assegno: fare/intestare un assegnovystavit/vypsat šek

attestazione: rilasciare un'attestazione di qcvystavit potvrzení o čem

emettere: emettere fatturavystavit fakturu

esporre: esporre q a un pericolovystavit koho nebezpečí

offrire: přen. offrire il fianco a qcvystavit se, vydat se na pospas čemu kritice ap.

prova: mettere q alla provavystavit koho zkoušce

repentaglio: mettere a repentaglio q/qcohrozit, vystavit nebezpečí koho/co

ricetta: fare/scrivere una ricetta per qcvystavit/napsat recept na co

rischio: mettere a rischio qcohrozit, vystavit riziku co

staccare: staccare un assegnovystavit šek

berlina: essere alla/in berlinabýt na pranýř(i), přen. být terčem/vystaven posměchu

prestarsi: přen. prestare il fianco a qcotevřít se, vystavit se čemu napadení ap.