Hlavní obsah

staccare

Tranzitivní sloveso

  1. qc da qc oddělit, odpojit, vypojit co elektřinu ap., oddělat, sejmout, sundat co z čeho obraz ze zdi, vypřáhnout koho koněCi hanno staccato la corrente.Odpojili nám proud. elektřinu
  2. qc utrhnout, odtrhnout co knoflík ap., otrhat co okvětní lístky
  3. qc da qc odstavit, odsunout, oddálit co od stěny ap.
  4. qc da qc odtrhnout, spustit, odpoutat co z čeho zrak, pohledNon poteva staccarle gli occhi di dosso.Nemohl z ní spustit oči.
  5. q utéct, ujet komu při závodu
  6. qc vystavit, vystavovat co dokument ap.staccare un assegnovystavit šek

Vyskytuje se v

stacco: stacco d'abitostřižený díl, střižená látka na oblek

stacco: fare staccovystupovat, trčet, vyčnívat, kontrastovat být nápadný

stacco: stacco pubblicitarioreklamní přestávka

vapore: staccare qc col vaporeodlepit/rozlepit co nad párou

bottone: Mi si è staccato il bottone.Utrhl se mi knoflík.

staccarsi: Si è staccato dalla famiglia.Odloučil se od rodiny.

odpoutat: odpoutat zrak od čehotogliere/staccare gli occhi da qc

vypojit: vypojit co ze zásuvkystaccare la spina di qc

odtrhnout: odtrhnout suché listystaccare le foglie secche

odtrhnout se: Nemohli se od sebe odtrhnout.Non si potevano staccare uno dall'altro.

sloupat se: Omítka se sloupala.Il intonaco si è staccato.

uštípat: uštípnout drát kleštěmistaccare il filo con una pinza

utrhnout se: Utrhl se mi knoflík.Mi si è staccato il bottone.

zásuvka: vytáhnout co ze zásuvkystaccare (la spina di), staccare qc dalla presa