Hlavní obsah

rischio

Podstatné jméno mužské

  • riziko, risk, hrozbacorrere il rischio di qcriskovat co, podstoupit riziko čehoa proprio rischio (e pericolo)na vlastní riziko/nebezpečía rischioohrožený, rizikový riziku vystavenýgravidanza a rischiorizikové těhotenstvíspecie a rischioohrožený druhmettere a rischio qcohrozit, vystavit riziku coad alto rischiovysoce rizikový

Vyskytuje se v

alto: vysoce rizikovýad alto rischio

correre: riskovat, podstoupit rizikocorrere un rischio

elevato: vysoké rizikorischio elevato

esporsi: podstoupit rizikoesporsi a un rischio

premio: riziková prémiepremio di rischio

professione: rizikové povoláníprofessione a rischio

radon: radonové rizikorischio (del) radon

rischio: riskovat co, podstoupit riziko čehocorrere il rischio di qc

specie: ohrožený druhspecie a rischio

comportare: To s sebou nese mnohá rizika.Questo comporta molti rischi.

cosciente: Jsme si vědomi rizik.Siamo coscienti dei rischi.

proteggersi: chránit se před riziky ...proteggersi dai rischi ...

nasazení: s nasazením životarischiando la vita

nebezpečí: být v nebezpečíessere in pericolo, correre il rischio

plen: vydat co v plensacrificare qc, riskovat rischiare qc

podstupovat: podstupovat riziko čehocorrere il rischio di qc

povolání: riziko povolánírischio del mestiere

risknout: risknout torischiare, zkusit to provarci

riziko: riziko povolánírischio del mestiere

rizikový: med. rizikové těhotenstvígravidanza a rischio

těhotenství: rizikové těhotenstvígravidanza a rischio

vysoce: vysoce rizikovýad alto rischio

hrozit: Hrozilo mu, že přijde o práci.Rischiava di perdere il lavoro.

nasadit: Nasadil pro ni svůj život.Ha rischiato la propria vita per lei.

nést: Nenese to s sebou žádné riziko.Non comporta nessun rischio.

před, přede: chránit se před rizikyproteggersi dai rischi

riskovat: Příliš neriskuj.Non rischiare troppo.

uvážit: Uvážili jste všechny rizika?Avete considerato tutti i rischi?

velký: velké rizikorischio grande

zvažovat: zvažovat možná rizikavalutare i possibili rischi

huba: To je o hubu!Ci rischi la pelle!

vlastní: na vlastní nebezpečía proprio rischio

rischiare: hodně riskovatrischiare forte