Hlavní obsah

rischiare

Tranzitivní sloveso

Sloveso neosobní

Vyskytuje se v

alto: ad alto rischiovysoce rizikový

correre: correre un rischioriskovat, podstoupit riziko

elevato: rischio elevatovysoké riziko

esporsi: esporsi a un rischiopodstoupit riziko

premio: premio di rischioriziková prémie

professione: professione a rischiorizikové povolání

radon: rischio (del) radonradonové riziko

rischio: correre il rischio di qcriskovat co, podstoupit riziko čeho

specie: specie a rischioohrožený druh

comportare: Questo comporta molti rischi.To s sebou nese mnohá rizika.

cosciente: Siamo coscienti dei rischi.Jsme si vědomi rizik.

proteggersi: proteggersi dai rischi ...chránit se před riziky ...

nasazení: rischiando la vitas nasazením života

nebezpečí: essere in pericolo, correre il rischiobýt v nebezpečí

plen: sacrificare qc, riskovat rischiare qcvydat co v plen

podstupovat: correre il rischio di qcpodstupovat riziko čeho

povolání: rischio del mestiereriziko povolání

risknout: rischiare, zkusit to provarcirisknout to

riziko: rischio del mestiereriziko povolání

rizikový: gravidanza a rischiomed. rizikové těhotenství

těhotenství: gravidanza a rischiorizikové těhotenství

vysoce: ad alto rischiovysoce rizikový

hrozit: Rischiava di perdere il lavoro.Hrozilo mu, že přijde o práci.

nasadit: Ha rischiato la propria vita per lei.Nasadil pro ni svůj život.

nést: Non comporta nessun rischio.Nenese to s sebou žádné riziko.

před, přede: proteggersi dai rischichránit se před riziky

riskovat: Non rischiare troppo.Příliš neriskuj.

uvážit: Avete considerato tutti i rischi?Uvážili jste všechny rizika?

velký: rischio grandevelké riziko

zvažovat: valutare i possibili rischizvažovat možná rizika

huba: Ci rischi la pelle!To je o hubu!

vlastní: a proprio rischiona vlastní nebezpečí

rischiare: rischiare fortehodně riskovat