Hlavní obsah

riziko, kniž. risiko

Podstatné jméno, rod střední

  • rischio m(nebezpečí ap.) pericolo m(hazardování) azzardo mriziko povolánírischio del mestierepodstoupit riziko čehocorrere il/un rischio di qcpředstavovat riziko pro kohorappresentare il rischio per qvystavit koho/co rizikuesporre q/qc al rischio

Vyskytuje se v

podstupovat: podstupovat riziko čehocorrere il rischio di qc

povolání: riziko povolánírischio del mestiere

nést: Nenese to s sebou žádné riziko.Non comporta nessun rischio.

před, přede: chránit se před rizikyproteggersi dai rischi

uvážit: Uvážili jste všechny rizika?Avete considerato tutti i rischi?

velký: velké rizikorischio grande

zvažovat: zvažovat možná rizikavalutare i possibili rischi

correre: correre un rischioriskovat, podstoupit riziko

elevato: rischio elevatovysoké riziko

esporsi: esporsi a un rischiopodstoupit riziko

incerto: incerti del mestiereriziko povolání

pericolo: pericolo gravevážné nebezpečí, závažné riziko

radon: rischio (del) radonradonové riziko

rischio: correre il rischio di qcriskovat co, podstoupit riziko čeho

rischio: a proprio rischio (e pericolo)na vlastní riziko/nebezpečí

rischio: mettere a rischio qcohrozit, vystavit riziku co

comportare: Questo comporta molti rischi.To s sebou nese mnohá rizika.

cosciente: Siamo coscienti dei rischi.Jsme si vědomi rizik.

proteggersi: proteggersi dai rischi ...chránit se před riziky ...