Hlavní obsah

riziko, kniž. risiko

Podstatné jméno, rod střední

  • rischio m(nebezpečí ap.) pericolo m(hazardování) azzardo mpředstavovat riziko pro kohorappresentare il rischio per qvystavit koho/co rizikuesporre q/qc al rischioriziko povolánírischio del mestiere

Vyskytuje se v

podstupovat: podstupovat riziko čehocorrere il rischio di qc

povolání: riziko povolánírischio del mestiere

nést: Nenese to s sebou žádné riziko.Non comporta nessun rischio.

před, přede: chránit se před rizikyproteggersi dai rischi

uvážit: Uvážili jste všechny rizika?Avete considerato tutti i rischi?

velký: velké rizikorischio grande

zvažovat: zvažovat možná rizikavalutare i possibili rischi

correre: riskovat, podstoupit rizikocorrere un rischio

elevato: vysoké rizikorischio elevato

esporsi: podstoupit rizikoesporsi a un rischio

incerto: riziko povoláníincerti del mestiere

pericolo: vážné nebezpečí, závažné rizikopericolo grave

radon: radonové rizikorischio (del) radon

rischio: riskovat co, podstoupit riziko čehocorrere il rischio di qc

comportare: To s sebou nese mnohá rizika.Questo comporta molti rischi.

cosciente: Jsme si vědomi rizik.Siamo coscienti dei rischi.

proteggersi: chránit se před riziky ...proteggersi dai rischi ...

riziko: riziko povolánírischio del mestiere